CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat

Richtlijnen voor CAD-bestanden en -tekeningen geven regels voor de inrichting en het uiterlijk van tekeningen die beheerders en hun ingenieursbureaus en opdrachtnemers maken. De richtlijnen vergemakkelijken de samenwerking en bevorderen de efficiëntie.

Op deze pagina staat meer informatie over de CAD-bestanden en -tekeningen van Rijkswaterstaat. Ze zijn bedoeld voor ingenieursbureaus en andere opdrachtnemers van Rijkswaterstaat.

Standaard inhoud tekeningen

Rijkswaterstaat standaardiseert ook de inhoud van de tekeningen, zodat een elektrotechnische tekening overal binnen Rijkswaterstaat zelfde soort informatie bevat. Uiteraard worden waar mogelijk de algemeen geldende standaards gevolgd.

RTW maakt plaats voor NLCS

Jaren geleden heeft Rijkswaterstaat de Richtlijnen Tekeningenverkeer Waterstaat (RTW) ontwikkeld. Die wordt ondertussen door vele partijen gebruikt. Het beheren van een tekenstandaard is geen taak meer van Rijkswaterstaat.

Daarom is samen met enkele toonaangevende opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector een nieuwe standaard ontwikkeld, de Nederlandse CAD Standaard (NLCS).

Een aparte beheerorganisatie beheert de standaard. Met de komst van de NLCS verdwijnt de RTW geleidelijk.

RTW verplicht via contracten

Op dit moment is de RTW een aanbevolen richtlijn. Bij veel projecten heeft Rijkswaterstaat de RTW opgenomen in de contracten. Hierbij verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers dus tekeningen volgens de RTW op te leveren. Dit werkt voor alle partijen efficiënter.

Invoering NLCS vanaf 1 september 2011

Op 21 maart 2011 is door Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, Gemeentewerken Rotterdam en Stadsontwikkeling Rotterdam een invoeringsbesluit ondertekent voor de inzet van de NLCS binnen hun organisaties en contracten. Deze geldt voor nieuwe contracten vanaf 1 september 2011. Aansluitend wordt het gebruik van de RTW geleidelijk afgebouwd. Vooral bij bestaande tekeningen duurt het nog enige tijd voordat ze zijn omgezet naar of vervangen door de NLCS. De RTW blijft daarom voorlopig beschikbaar via deze site.

Handleiding AutoCad voor Rijkswaterstaat

Aanvullend op de RTW en de NLCS heeft Rijkswaterstaat een handleiding met betrekking tot wat er in een AutoCad-bestand moet staan. Hieronder kunt u per releasedatum de documenten als 1 zip-bestand downloaden.

Documenten Tekenvoorschriften Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties (Tolgi)

Tolgi tekenvoorschriften releasedatum 01-01-2019

Documenten RTW en RTW-toolbox

Indien u gebruik wilt maken van de RTW, neem dan contact op met de Data-eisen redactie (CIV).

Documenten aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat

Documenten aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat.

Meer informatie