Areaalgegevens

Na de aanleg of reconstructie van een weg zijn er areaalgegevens nodig voor het beheer van die weg. Daarom verplicht Rijkswaterstaat opdrachtnemers om na de aanleg van een weg, de bijbehorende areaalgegevens te leveren.

Tot juli 2020 werden hiervoor de areaallijst en de Gegevensmatrix Areaal Nat gebruikt. Deze zijn vervangen door een geïntegreerde lijst 'Areaalinformatie RWS'.

Gebruik areaalgegevens

Areaalgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld de verharding, de markering, de groenvoorziening, bouwkundige gegevens van kunstwerken en Dynamisch Verkeersmanagementsystemen. Het betreft zowel de topografische gegevens met administratieve kenmerken, als juridische documenten, beheerplannen, handboeken en dergelijke.

Daarnaast kan areaalinformatie input zijn voor systemen van de beherende instanties en is soms zelfs een wettelijke verplichting. Rijkswaterstaat wil deze gegevens daarom in een bruikbaar formaat en op een geordende manier ontvangen.

De lijst “Areaalinformatie RWS” geeft een overzicht van de gegevens die Rijkswaterstaat wil hebben, en de manier waarop die gegevens aangeboden dienen te worden en dient tijdens een PSU-areaalgegevens met Rijkswaterstaat te worden besproken.

OMS, BMS en beheerapplicaties

Opdrachtnemer en OMS

De opdrachtnemer is, in opdracht van de opdrachtgever, verantwoordelijk voor het in stand houden van een aangegeven kwaliteitsniveau van het areaal. Om zodoende de functionaliteit van het areaal in stand te houden (vast onderhoud), dan wel in overleg met de opdrachtgever het kwaliteitsniveau te optimaliseren of op aanwijzing het kwaliteitsniveau te verhogen (klein variabel onderhoud).

Opdrachtgever en BMS

Rijkswaterstaat maakt van een aantal beheerapplicaties gebruik, die samen het BMS vormen. Hierbij moet worden gedacht aan landelijke applicaties zoals DTB, Kerngis Droog resp. Beheerkaart Nat, DISK en AMS

Deze beheerapplicaties zijn in het volgende hoofdstuk beschreven en in bijlage A (van de toelichting OMS, BMS en beheerapplicaties) is een schematische weergave opgenomen.

In de toelichting OMS, BMS en beheerapplicaties vindt men een korte beschrijving van een aantal termen en applicaties over areaalgegevens, zoals deze worden gebruikt binnen de contracten van Rijkswaterstaat.