Voegovergangen en opleggingen

Voegovergangen zijn de verbindingen in de wegverharding tussen objecten en de aardebaan en tussen afzonderlijke delen van de bovenbouw van de objecten.

Voegovergangen

Deze voegovergangen moeten de vervormingen van objecten opvangen, op de locaties waar dilatatievoegen zitten. Ook moeten ze bestand zijn tegen de belasting van het verkeer. Daarnaast moeten ze de aangrenzende onderdelen van het object beschermen tegen schade van water en dooizouten.

Het is ook belangrijk dat de voegovergangen comfortabel en veilig berijdbaar zijn en geen geluidhinder veroorzaken.

Rijkswaterstaat streeft naar duurzame en veilige oplossingen. Hierdoor stellen we hoge eisen aan deze onderdelen.

Opleggingen

Opleggingen zijn de verbindingen tussen de bovenbouw (het brugdek) en de onderbouw (pijlers/landhoofden) van het object. Ze moeten net als voegovergangen de vervormingen van objecten mogelijk maken.

Daarnaast moeten ze alle krachten die uitgeoefend worden op de brug, doorgeven aan de steunpunten onder de brug.

Belang voegovergangen en opleggingen

Voegovergangen en opleggingen zijn specialistische en risicovolle onderdelen. Het ontwerp en realisatie moeten daarom voldoen aan hoge eisen. Als er onverwachts iets gebeurt, kan dat namelijk grote gevolgen hebben voor veiligheid van weggebruikers en de doorstroming van het verkeer.

Het is belangrijk om de risico’s te beperken, omdat veel mensen gebruikmaken van de wegen in Nederland. De beheerders hebben er belang bij dat aanleg en onderhoud zo efficiënt en duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. Dat voorkomt onveilige situaties, verkeershinder en hoge kosten.

Platform Voegovergangen en Opleggingen

Rijkswaterstaat wil samen met belanghebbenden kennis van deze onderdelen opdoen, vastleggen en delen. Daarom heeft Rijkswaterstaat in 2010 het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) opgericht. Vanaf 2018 is dit platform overgedragen aan de CROW.

Opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen werken samen om de kwaliteit van voegovergangen en opleggingen te verbeteren. Het doel is om betrouwbare, duurzame en goedwerkende voegovergangen en opleggingen te krijgen.

Om dit te bereiken ontwikkelt, bewaart en deelt het PVO kennis. Gebruik van deze kennisdocumenten in werkprocessen draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen. Het PVO geeft vanuit haar expertise informatie , fungeert als initiator en klankbord voor richtlijnen en onderzoek. Op de website van het PVO zijn onder andere diverse tools zoals kennishandboeken en een meerkeuzematrix te raadplegen.

Kaders

Rijkswaterstaat heeft eisen voor voegovergangen en opleggingen van bruggen en viaducten. Deze eisen staan in Rijkswaterstaat Technische Documenten (RTD). Voor voegovergangen betreft dit de RTD1007 (opgedeeld in 4 delen) en voor opleggingen de RTD1012. De kaders zijn te vinden via de contractdocumentenpagina op de website van de Richtlijnen voor ontwerp van kunstwerken (ROK).

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig deze kaders te herzien. Naar verwachting zullen we deze halverwege 2024 publiceren. Voorafgaand daaraan zullen we de “groene versies” van deze nieuwe kaders en handreikingen presenteren aan belanghebbende (markt)partijen via het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO). Het moment waarop dit plaatsvindt, wordt bekend gemaakt via de website van het PVO.