Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s)

Als vaarwegbeheerder moet Rijkswaterstaat zorgen voor betrouwbare, actuele en eenduidige kaartinformatie van de Nederlandse waterwegen.

Dit doen we door middel van elektronische vaarwegkaarten (ENC’s) die geschikt zijn voor navigatie. Deze kaarten zijn bedoeld voor vaarweggebruikers (vaarwegen klasse Va en hoger) en het scheepvaartverkeermanagement.

Er zijn 2 soorten elektronische vaarwegkaarten: kaarten voor de binnenwateren (Inland ENC’s) en kaarten voor zeehavens en aanloopgebieden (Port ENC’s). Met het maken van deze kaarten, geven we invulling aan de Europese uitvoeringsverordening 909/2013.

Inhoud elektronische vaarwegkaarten

Een ENC is een digitaal databestand gevuld met (geo)informatie-objecten, waarmee de kaart wordt opgebouwd. De basis van deze kaarten bestaat uit de vereiste nautische data.

Namens de minister heeft de directeur-generaal van Rijkswaterstaat bepaald welke informatie een Nederlandse ENC minimaal moet bevatten. Dit is gebaseerd op de internationale standaarden (River Information Services en Inland ECDIS S57). Dit betreft onder andere vaarwegmarkering, bruggen, sluizen, ligplaatsen en borden.

De Inland ENC’S (IENC’s) bevatten naast informatie die zorgen dat een geografische kaart gemaakt kan worden, ook administratieve informatie over het vaargebied. Hierdoor worden bijvoorbeeld ook de doorvaarthoogtes van bruggen weergegeven Deze gegevens worden ingelezen door een Inland ECDIS (Electronic chart display and information system). Dit systeem maakt er vervolgens een kaart van. Het Inland ECDIS-systeem wordt geleverd door commerciële partijen.

Benodigde gegevens

Om aan deze gegevens te komen heeft Rijkswaterstaat gegevens nodig van alle aanpassingen op, in of aan de vaarweg, in het kader van de nautische veiligheid. Deze datawijzigingen moeten worden vastgelegd, indien ze langer duren dan 1 maand.

De documenten die u hiervoor nodig heeft zoals de Handleiding Features ENCs, Encoding Guide for Inland ENCs en District ENC, kunt u per releasedatum downloaden.

Meer informatie ENC’s

Meer (technische) informatie over Elektronische vaarwegkaarten (ENC’s) kunt u vinden op het IENC-kennisportaal. De gepubliceerde elektronische vaarwegkaarten (ENC’s) kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.