Kerngis Droog en Beheerkaart Nat

Kerngis en Beheerkaart Nat (ook wel Kerngis Nat genoemd) zijn geografische informatiesystemen (GIS) gebaseerd op ArcGis.

Dit levert een digitale kaart, waarbij de objecten als punten, lijnen of vlakken worden weergegeven. Aan ieder object zijn extra administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor diverse analyses.

Kerngis wordt primair gebruikt door de beheerdistricten van Rijkswaterstaat ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van rijkswegen en rijksvaarwegen. Ook is Kerngis een van de bronnen voor het Netwerk Informatie Systeem (NIS) van Rijkswaterstaat, dat het management ondersteunt bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

De mogelijkheden van Kerngis en Beheerkaart Nat

In het prestatiecontract voor beheer en onderhoud en bij aanlegcontracten verwijst Rijkswaterstaat bij diverse onderwerpen naar specificaties en databestanden. Let op welke documenten u voor uw project gebruikt. U kunt de documenten, behorende bij deze pagina, als ZIP-bestand downloaden.

Bij de keuze van de documenten dient u in uw contract na te gaan of u documenten zoekt voor Kerngis Droog of Beheerkaart Nat.

Documenten Kerngis droog

De documentgroepen zijn bedoeld voor Kerngis 2007.

In elk ZIP-bestand treft u onder andere:

Documenten Beheerkaart nat (BKN)

In de ZIP-bestanden vindt u:

  • productspecificaties en invulinstructie Beheerkaart Nat 3
  • BKN_leeg Shape
  • BKN _leeg .gdb
  • releasedatum 21-06-2021
  • Indien u gebruik wilt maken van een oudere versie van Kerngis of Beheerkaart Nat, dient u dan een verzoek in bij Data-eisen-redactie (CIV).