Garanties

De applicatie Garantiebank is niet meer te benaderen en ook de Excel-lijst Standaardonderdelen Garanties is verwijderd uit de Rijkswaterstaat-contracten. Voor de opdrachtnemer volstaat nu het vullen van 1 nieuwe Excel-lijst.

Rijkswaterstaat vraagt garanties uit in zijn modelcontracten, maar wil ook overzichten van deze garanties verkrijgen. In dat verband had Opdrachtnemer/garantgever de verplichting om, kort gezegd, de 'verhardingsgaranties' uit te werken en op te nemen in de applicatie/database 'Garantiebank' en alle overige garanties in de Excel-lijst 'Standaardonderdelen Garanties'. De meeste van de contracten van Rijkswaterstaat kennen deze verplichting nog.

Nieuwe Excel-lijst

De applicatie Garantiebank is inmiddels niet meer te gebruiken en ook de Excel-lijst (Standaardonderdelen Garanties) is verwijderd uit de Rijkswaterstaat-contracten. De opdrachtnemer hoeft door deze ontwikkeling niet meer 2 lijsten te vullen. Het invullen van 1 nieuwe Excel-lijst is voldoende.

Documenten

U kunt de documenten hieronder downloaden en gebruiken om in te voeren en over te leggen aan opdrachtgever. Rijkswaterstaat zal zorg dragen voor aangepaste Excel-lijsten.

U kunt de volgende bijlages downloaden:

  1. Bijlage 1: de door opdrachtnemer/garantgever in te vullen Excel-lijst (Excel-lijst lopende garanties)*
  2. Bijlage 2: toelichting op het invoeren van informatie over garanties (Toelichting invullen Excel-lijsten)
  3. Bijlage 3: processchema

Releasedatum 15-02-2024