Hydrografische normen en producten

Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie hebben samen de Nederlandse hydrografische normen gemaakt met de kwaliteitseisen voor hydrografische metingen. Deze metingen geven Rijkswaterstaat inzicht in onder meer samenstelling van het water, stroming en diepte van onze wateren.

De Nederlandse hydrografische normen bouwen verder op de S-44-normen van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) met een paar extra normen voor de Nederlandse situatie.

Voorschriften voor metingen

Rijkswaterstaat gebruikt voor het uitvoeren van hydografische metingen de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften (RWSV's). Deze voorschriften gelden voor alle metingen door de eigen meet- en informatiediensten en voor de metingen die namens Rijkswaterstaat door externe partijen worden uitgevoerd. Door het gebruik van deze normen kunnen Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie beschikken over informatie met een helder omschreven kwaliteit.

Om te beoordelen of uw meetconfiguratie aantoonbaar kan voldoen aan de in de Nederlandse hydrografische normen gestelde eisen, kunt u gebruik maken van de tool AMUST. U kunt de software aanvragen via het aanvraagformulier.

Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen

Een overzicht van de Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen zijn in het Nederlands en Engels te downloaden van de website Standaarden Rijkswaterstaat.

Hydrografische producten

De metingen leveren verschillende hydrografische producten op. De hydrografische normen zijn van toepassing op de kwaliteit, inhoud en vorm van de op te leveren hydrografische producten. De producten die nodig zijn staan in de productspecificatie Hydrografie in de release zoals hieronder genoemd. De producten die nodig zijn voor het project, worden in de overeenkomst uitgevraagd. De digitale informatie die hieruit ontstaat, komt in het Landelijke Opslagsysteem Lodingen (LOL) te staan.

Documenten hydrografische producten

U kunt de aanvullende documenten, zoals de Productspecificatie Hydrografie en de Productvoorbeeldcatalogus Hydrografie downloaden. In de overeenkomst is terug te vinden welke versie van documenten u hoort te gebruiken.