De informatieprocessen van bouwprojecten moeten goed gaan. Het te bouwen object op de juiste plek brengen en houden heeft meer met metingen te maken dan met informatieprocessen. Toch zijn hier ook eisen voor nodig in de contracten.

Ook is het belangrijk om voor het beheer de juiste gegevens te verzamelen. Deze zijn nodig voor de uitvoer van het beheer, maar ook om meerjarige onderhoudsplanningen en budgetten te maken.

Bij de onderhoudscontracten gaat het er aan de ene kant om welke areaalgegevens Rijkswaterstaat bij aanbesteding aanlevert om goede inschrijvingen mogelijk te maken. Aan de andere kant heeft Rijkswaterstaat zelf gegevens van en informatie over het areaal nodig voor haar eigen assetmanagement taken en wettelijke verantwoordelijkheden. 

Op basis van toestandsrapportages en ergens anders ingekochte instandhoudingsinspecties maakt Rijkswaterstaat keuzes over waar de besteding van de budgetten voor het onderhoud gebeurt, voor zo goed mogelijke beheersing van de areaalrisico's.

Specificaties en databestanden

In het prestatiecontract voor beheer en onderhoud en bij aanlegcontracten verwijst Rijkswaterstaat bij verschillende onderwerpen naar specificaties en databestanden. Deze onderwerpen vindt u via het submenu links onder Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten terug.

U kunt hier per onderwerp de juiste documenten vinden. Op deze pagina vindt u enkele documenten die algemeen gelden voor de data-eisen.

Let op welke documenten u voor uw project gebruikt. U moet de versie van de documenten gebruiken zoals in het contract staat, of de versie conform later overeengekomen contractaanpassingen.

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

Rijkswaterstaat besteedt de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur uit via DBFM-, D&C- en Prestatiecontracten. Het uitvragen van deze contracten gebeurt meer en meer in BIM.

Documenten

Bent u op zoek naar releasenotes, heeft u vragen of zoekt u de releasenotes van vóór 2007? Vul dan het contactformulier in. De Servicedesk Zakelijk neemt dan contact met u op.