Data-eisen Rijkswaterstaatscontracten

Data-eisen Rijkswaterstaatscontracten

Opdrachtnemers voeren veel bouw-, beheer- en onderhoudswerk uit voor Rijkswaterstaat. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen kunnen beschikken over de juiste gegevens, zowel voor een goede realisatie van het bouwproject als voor het in stand houden van de beheerobjecten.

De informatieprocessen van bouwprojecten moeten goed verlopen. Het te bouwen object op de juiste plek brengen en houden heeft meer met metingen te maken dan met informatieprocessen. Toch moeten hier ook eisen aan worden gesteld in de contracten.

Bovendien is het belangrijk om voor het beheer de juiste gegevens te verzamelen. Deze zijn nodig voor de uitvoer van het beheer, maar ook om meerjarige onderhoudsplanningen en budgetten te maken.

Bij de onderhoudscontracten gaat het enerzijds om welke areaalgegevens Rijkswaterstaat bij aanbesteding aanlevert om goede inschrijvingen mogelijk te maken. Anderzijds heeft Rijkswaterstaat zelf gegevens van en informatie over het areaal nodig voor haar eigen assetmanagement taken en wettelijke verantwoordelijkheden. Op basis van toestandsrapportages en elders ingekochte instandhoudingsinspecties maakt Rijkswaterstaat keuzes over waar de budgetten voor het onderhoud worden besteed, zodat de areaalrisico's zo goed mogelijk worden beheerst.

Specificaties en databestanden

In het prestatiecontract voor beheer en onderhoud en bij aanlegcontracten verwijst Rijkswaterstaat bij diverse onderwerpen naar specificaties en databestanden. Deze onderwerpen vindt u via het submenu links onder Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten terug.

U kunt hier per onderwerp de juiste documenten vinden. Op de huidige pagina vindt u enkele documenten die algemeen gelden voor de data-eisen.

Let op welke documenten u voor uw project gebruikt. U dient de versie van de documenten te hanteren die in het contract zijn genoemd, of de versie conform later overeengekomen contractaanpassingen.

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

Rijkswaterstaat besteedt de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur uit via DBFM-, D&C- en Prestatiecontracten. Deze contracten worden meer en meer uitgevraagd in BIM.

Documenten

Bent u op zoek naar releasenotes, heeft u vragen of zoekt u de releasenotes van vóór 2007? Vul dan het contactformulier in. De Servicedesk Zakelijk neemt dan contact met u op.