Werkwijze in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)

Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is het grootste inkoopdomein van Rijkswaterstaat. Binnen dit domein wordt voornamelijk gewerkt in projectvorm, op een zo uniform mogelijke manier.

Binnen de GWW is de fasering van projecten en de inrichting van projectteams zo veel mogelijk uniform. Zo is voor de marktpartijen en voor Rijkswaterstaat duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Een beschrijving van onze werkwijze in projecten vindt u op de pagina over werken in projecten.

Voordat het duidelijk is hoe een project er uit komt te zien, gaat er een integrale inkoopafweging aan vooraf. Hiervoor geldt een integraal GWW-afweegkader inkoop. Daarbij streven we naar 100% duurzame inkoop

Wanneer de projecten duidelijk gedefinieerd zijn, wegen projectteams af wat de exacte scope en de aanbestedingswijze van opdrachten binnen het project zijn. Daarbij maakt het projectteam gebruik van verschillende contracten en instrumenten.