Vaarwegmeubilair-invoersysteem BKN

Als vaarwegbeheerder moet Rijkswaterstaat zorgen voor betrouwbare, actuele en duidelijke kaartinformatie van de Nederlandse waterwegen. Voor de registratie van de vaarwegmarkeringsborden die horen bij rivieren, kanalen en havens voor de scheepvaart is Vaarwegmeubilair BKN (voorheen VaMIS) in gebruik.

Vaarwegmeubilair BKN is een geografisch informatiesysteem (GIS) en levert een digitale kaart op, met weergave van de vaarwegmarkeringsborden als punten. Aan ieder object zijn administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor verschillende analyses. Ook vormen deze input voor de opmaak van de scheepvaartkaarten, de elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).

Benodigde gegevens

Om aan deze gegevens te komen heeft Rijkswaterstaat gegevens nodig van alle aanpassingen op de vaarwegmarkeringsborden in het kader van de nautische veiligheid. Het vastleggen van deze datawijzigingen gebeurt in Vaarwegmeubilair BKN-, wanneer de vaarwegmarkeringsborden langer dan 13 weken staan.

Documenten Vaarwegmeubilair BKN

U kunt hier de documenten, die bij deze pagina horen, als zip-bestand downloaden.

  1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio
  2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo
  3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo

Release vaarwegmeubilair BKN 7-8-2023

Indien u gebruik wilt maken van oudere versies, neem dan contact op via het contactformulier Data-eisen Rijkswaterstaatcontracten.