Digitaal Topografisch Bestand

Het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) is het standaard geo-informatiebestand voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor diverse werkprocessen, van beheer en onderhoud tot onderzoek en begrotingen.

Het DTB bevat zeer gedetailleerde geo-informatie (schaal 1:1.000) van zo'n 450 soorten objecten bij wegen en waterwegen. Denk hierbij voor wegen aan verlichtingsobjecten, hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen, wegkanten en geleiderailconstructies.

Voor waterwegen staan er in het DTB bijvoorbeeld dijken, kades, sluizen, oevers, kribben, duikers, afrasteringen en vaarwegsignaleringen. Het bestand bevat tevens hoogte-informatie van het maaiveld en bepaalde objecten zoals de hoogte van geluidsschermen. Ook breuklijnen, zoals kanten van een talud, worden ingemeten en in het bestand opgenomen.

Mogelijkheden van het DTB

U kunt het DTB gebruiken voor allerlei verschillende taken. Bijvoorbeeld:

 • 3D visualisatie
 • ontwerpen
 • berekenen van oppervlaktes en volumes
 • kwantificeren van beheerobjecten
 • stroming- en afvoermodellering
 • ondersteuning van het onderzoek naar natuurontwikkelingsprojecten
 • bij Rijkswaterstaat is het DTB ook de topografische basis voor KernGis, Beheerkaart Nat en Electronical Navigation Charts (ENC’s)

Combinaties met bijvoorbeeld het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), luchtfoto’s (orthofotomozaïeken) of ander kaartmateriaal zijn mogelijk.

Documenten

Op de website Standaarden Rijkswaterstaat kunt u de set: Data-eisen Geodetische informatie downloaden. Het betreft onder andere de documenten:

 • een handboek DTB-Droog en DTB-Nat
 • wijzigingen DTB-Handboek
 • een productspecificatie Digitaal Topografisch Bestand
 • wijzigingen productspecificaties DTB
 • voorbeeldbestanden (map)

Releasedatum 01-04-2022