Vaarwegmeubilair-invoersysteem (VaMIS)

Als vaarwegbeheerder moet Rijkswaterstaat zorgen voor betrouwbare, actuele en duidelijke kaartinformatie van de Nederlandse waterwegen. Voor de registratie van de vaarwegmarkeringsborden die horen bij rivieren, kanalen en havens voor de scheepvaart is het vaarwegmeubilair-invoersysteem (VaMIS) in gebruik.

VaMIS is een geografisch informatiesysteem (GIS) gebaseerd op ArcGis. Dit levert een digitale kaart op, met weergave van de vaarwegmarkeringsborden als punten. Aan ieder object zijn administratieve gegevens gekoppeld die opgevraagd kunnen worden en de mogelijkheid bieden voor verschillende analyses. Ook vormen deze input voor de opmaak van de scheepvaartkaarten, de elektronische vaarwegkaarten (ENC’s).

Benodigde gegevens

Om aan deze gegevens te komen heeft Rijkswaterstaat gegevens nodig van alle aanpassingen op de vaarwegmarkeringsborden in het kader van de nautische veiligheid. Het vastleggen van deze datawijzigingen gebeurt in VaMIS, wanneer de vaarwegmarkeringsborden langer dan 13 weken staan.

Documenten VaMIS

U kunt hier de documenten, die bij deze pagina horen, als zip-bestand downloaden.

  • Handleiding VaMIS
  • Bijlage handleiding VaMIS
  • Invulinstructie VaMIS
  • Voorbeeldfoto’s

U kunt hier per releasedatum de documenten, behorende bij deze pagina downloaden: