Primaire Meetkundige Grondslag

Om een bouwproject goed te kunnen ontwerpen en uitvoeren, werkt Rijkswaterstaat met een Primaire Meetkundige Grondslag. Dit bestaat uit gemarkeerde punten in het terrein, waarmee de metingen van verschillende partijen nauwkeurig zijn te vergelijken.

Coördinaten

Primaire Meetkundige Grondslag (PMG) is een groep door metingen aan elkaar gerelateerde vaste punten in het terrein, die zijn gemarkeerd door middel van buizen in de grond of bouten in het beton. De coördinaten zijn bekend bij de opdrachtnemer en bij Rijkswaterstaat, in zowel het Rijksdriehoekstelsel met NAP-hoogte, als in het Global Positioning System (GPS).

Effectiever samenwerken

Opdrachtnemers gebruiken de coördinaten om meetwerkzaamheden voor een project te verrichten. Wij toetsen deze gegevens vervolgens op basis van dezelfde punten. Doordat we met dezelfde landmeetkundige punten werken, kunnen we de metingen beter vergelijken. Tussen verschillende grondslagnetwerken kunnen immers al kleine verschillen zitten, waardoor de vergelijkingsresultaten niet kloppen. Hierdoor zou het meetwerk van een aannemer onterecht kunnen worden afgekeurd.

Documenten

Op de website Standaarden Rijkswaterstaat kunt u de set: Data-eisen Geodetische informatie downloaden. In het contract (release 2014) is terug te vinden welke versie van documenten u dient te hanteren. In de release vindt u onder andere:

  • een productspecificatie Inmeten Primair Meetkundige Grondslag;
  • een productspecificatie Beheer Primair Meetkundige Grondslag;
  • een wijzigingen inmeten PMG;
  • een aanmetingskaartje (format).