Aanvraagformulier software hydrografische normen

Met onderstaand formulier vraagt u de tool AMUST aan. Hiermee kunt u controleren of uw meetconfiguratie aantoonbaar kan voldoen aan de in de Nederlandse hydrografische normen gestelde eisen.

  1. stap 1Vul in (status: Actief)
  2. stap 2Controleer uw gegevens (status: Onvoltooid)
  3. stap 3Verzenden (status: Onvoltooid)

Na het ontvangen van het installatiebestand van AMUST zal er aan het begin van de installatie een disclaimer worden getoond. Deze zal moeten worden geaccepteerd om de installatie daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en AMUST te kunnen gebruiken.

ENGLISH: After receiving the installation file for AMUST, a disclaimer will be displayed at the start of the installation. This will have to be accepted in order to actually carry out the installation and be able to use AMUST.

Privacy