Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig verkrijgen van data en vaker gebruiken en delen van informatie, staat centraal. Binnen Rijkswaterstaat zorgt het programma AIRBIM voor de ontwikkeling en uitvoering van AIRBIM-oplossingen.

Aanleg- en onderhoudsprojecten uitbesteed

Rijkswaterstaat besteedt aanleg- en onderhoudsprojecten uit aan de markt. We bouwen niet meer zelf, maar sturen op het proces.

Juiste keuzes

Voor het maken van de goede keuzes over aanleg en onderhoud heeft Rijkswaterstaat actuele, betrouwbare en complete areaalinformatie nodig. Tijdens elke fase van de levenscyclus van een bouwwerk, moet die informatie gestructureerd, uniform en vaker uit te wisselen zijn met ketenpartners. Het programma AIRBIM richt zich op standaardiseren en uniformeren. Dit gaat over de manier van beschrijven, inwinnen, bewaren, beheren en uitwisselen van de data over het areaal.

Projecten die gebruik maken van AIRBIM-oplossingen

AIRBIM-oplossingen worden binnen het programma ontwikkeld, gestandaardiseerd en ingevoerd, in de aanleg en onderhoud en VenR projecten van Rijkswaterstaat. Het programma helpen de project- en beheerorganisaties van BIM-projecten bij de invoering.

Bekijk hieronder welke projecten gebruikmaken van AIRBIM-oplossingen.

Wat is BIM?

Staat BIM voor Bouwwerk Informatie Management, Bouwwerk Informatie Modellering of voor Bouwwerk Informatie Model? Lees het op de kenniskaarten BIM van de Bouwinformatieraad (BIR).

Onderliggende pagina