Oesterdam

De Oesterdam is de langste dam van alle Deltawerken. Hij beschermt de natuur en scheepvaart door de Oosterschelde van de Schelde-Rijnverbinding te scheiden.

De Oesterdam

10,5 km

is de lengte van de dam

  • Is gemaakt door zand op te spuiten. Dit was mogelijk dankzij de Oosterscheldekering, die de Oosterschelde tijdelijk afsloot voor de werkzaamheden.
  • Bevat de Bergse Diepsluis en ligt naast de 2 Kreekraksluizen, waar jaarlijks zo’n 80.000 schepen door passeren.
  • Is aangelegd tussen 1979 en 1986.

Wat is het doel van de Oesterdam?

Samen met andere dammen beschermt de Oesterdam het achterliggende gebied tegen hoogwater. De dam scheidt natuurgebied de Oosterschelde van de Schelde-Rijnverbinding voor de scheepvaart.

De Oesterdam zorgt ervoor dat zoet en zout water niet in elkaar overlopen

Natuur

De Oesterdam is een compartimenteringdam. Dit betekent dat hij zoet en zout water uit elkaar houdt: de dam voorkomt dat er zoet water de Oosterschelde instroomt. Zo blijft de natuur, die afhankelijk is van ofwel zout ofwel zoet water, aan beide kanten van de dam intact.

Door de Oesterdam is ook de oppervlakte van de Oosterschelde verkleind. Dit zorgt voor een groter verschil tussen eb en vloed in het gebied. Een goede werking van het getij is belangrijk voor het in stand houden van de Oosterscheldenatuur.

Scheepvaart

Tegelijkertijd zorgt de Oesterdam ervoor dat de Schelde-Rijnverbinding juist niet meer onder invloed is van het getij. Dit is gunstig voor de scheepvaart, omdat het waterpeil dan minder varieert. Het scheepvaartverkeer tussen Antwerpen en Rotterdam kan hierdoor vlot en veilig passeren.

Oesterdam

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat onderhoudt de dam en bedient de Kreekraksluizen. Dit gebeurt vanuit de verkeerspost in het ir. J.W. Topshuis op het eiland Neeltje Jans.

Bouw

De Oesterdam is aangelegd door met een zandzuiger zand op te pompen. Dat was een hele klus, want naarmate het sluitgat kleiner werd, werd de stroming sterker. Daarom is heel precies gemeten hoeveel zand er wegstroomde en hoeveel er weer bij gespoten moest worden. Deze bijzondere techniek was mogelijk, doordat de Oosterschelde dankzij de Oosterscheldekering een tijdje dicht kon.