Grevelingendam

De Grevelingendam vermindert de stroming in de Grevelingen, het Haringvliet en het Volkerak. Zo staat er minder druk op de Haringvlietdam, Brouwersdam en Oosterscheldekering.

De Grevelingendam is aangelegd tussen 1958 en 1965 en verbindt Goeree-Overflakkee met Schouwen-Duiveland. Het Deltawerk beschermt ons tegen hoogwater en vermindert de stroming in het gebied. Hierdoor konden we de Haringvlietsluizen, de Brouwersdam en de Oosterscheldekering makkelijker bouwen. Nog steeds zorgt de dam ervoor dat deze waterkeringen niet te veel belast raken.

Grevelingendam

6 km

is de lengte van de dam

  • sluit samen met de Brouwersdam het Grevelingenmeer af van de noordzee: het grootste zoutwatermeer van West-Europa (11.000 ha)
  • zorgde voor nieuwe natuur, doordat 3.000 ha land permanent is drooggevallen
  • heeft ook een verkeersfunctie: de N59 loopt er overheen

De Grevelingendam is gebouwd met behulp van een kabelbaan. Hiermee zijn betonblokken in zee gestort.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat zorgt voor onderhoud, beheer en inspectie van de Grevelingendam.

Bouw

Voor de bouw van de Grevelingendam gebruikten we een kabelbaan. Hiermee stortten we betonblokken in zee, op de plek waar de dam moest komen. Later is deze techniek ook ingezet bij de bouw van andere Deltawerken: de Haringvlietsluizen en de Brouwersdam.

Aandacht voor de natuur

De Grevelingendam en Brouwersdam sluiten het Grevelingenmeer af van de Noordzee. Door deze afsluiting was er in eerste instantie geen eb en vloed meer in het gebied. Dit maakte het water brak, waardoor verschillende planten- en diersoorten verdwenen. Om de natuur te herstellen, opende Rijkswaterstaat in 1978 een sluis in de Brouwersdam. Het Grevelingenmeer staat nu weer in verbinding met de zee. Geleidelijk komen planten en dieren weer terug in het gebied.

Flakkeese Spuisluis

In januari 2016 begon Rijkswaterstaat met de renovatie en functionele verbetering van de Flakkeese Spuisluis en de aanleg van een tweezijdige spuiverbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

Verbetering kwaliteit

De Flakkeese Spuisluis ligt in de Grevelingendam en vormt door middel van 6 kokers een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Door de tweezijdige verbinding tussen de wateren kan het Grevelingenmeer worden ververst met water uit de Oosterschelde. Hierdoor komt er meer zuurstof in het water en verbetert de waterkwaliteit in het oostelijk deel van het Grevelingenmeer.