Hartelkering

De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De kering functioneert volledig automatisch.

De Hartelkering:

  • beschermt tegen hoogwater door 2 ovaalvormige schuiven tot op de bodem te laten zakken;
  • heeft schuiven die, wanneer de kering open is, 14 m boven zeeniveau hangen en die een waterstand van 3 m boven NAP aankunnen;
  • heeft 2 doorgangen van 49 en 98 m breed;
  • heeft hefcilinders die, toen de kering af was, de grootste van Europa waren;
  • is pas 2 keer gesloten (2007 en 2018).

Wanneer gaat de kering dicht?

De Hartelkering sluit in principe tegelijk met de Maeslantkering. De sluitcriteria zijn dan ook dezelfde als bij de Maeslantkering. De Maeslantkering en Hartelkering sluiten als een waterpeil van meer dan 3 m boven NAP is voorspeld bij Rotterdam en meer dan 2,9 m boven NAP bij Dordrecht. De sluiting, en ook de beslissing hierover, gaat volledig automatisch. Mensenhanden zijn dus in principe niet nodig. Toch is er bij verwacht hoog water altijd een operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren en handmatig te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Volgens berekeningen zal de Hartelkering 1 à 2 keer in de 10 jaar moeten sluiten

Het automatische Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) heeft de Hartelkering en de Maeslantkering tot nu toe 2 keer gesloten, in 2007 en tijdens de nieuwjaarsstorm in 2018. Door klimaatveranderingen zal dit in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen: volgens berekeningen 1 à 2 keer in de 10 jaar.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt de Hartelkering. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de kering gedurende het stormseizoen te allen tijde kan sluiten als dat noodzakelijk is. Het team dat de sluiting verzorgt traint het hele jaar door om hun kennis en kunde op peil te houden.

Ook houdt Rijkswaterstaat de conditie van de kering goed in de gaten. Zo voeren we het hele jaar door testen, inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Het groot onderhoud vindt altijd in de zomer plaats, buiten het stormseizoen wat loopt van 1 oktober tot half april. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de Hartelkering bij een aannemer uitbesteed.

Voordat het stormseizoen begint vindt er een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting om de keringen en het operationeel team te testen zodat we zeker weten dat we goed voorbereid het stormseizoen in gaan. Deze jaarlijkse functioneringssluiting heeft op zaterdag 10 september 2022 plaatsgevonden en is succesvol verlopen.

Bouw

De Hartelkering is ongeveer gelijktijdig met de Maeslantkering aangelegd. Want als de Maeslantkering moet sluiten, is een extra stormvloedkering noodzakelijk. Zonder de Hartelkering zou er te veel water via het Europoortgebied landinwaarts stromen, waardoor Zuid-Holland niet meer veilig is.

De Hartelkering is in het verlengde van de Hartelbrug gebouwd. Voor de kering is een vangconstructie aangelegd, die zwerfvuil tegenhoudt en zo voorkomt dat dit de kering beschadigt.