Hartelkering

De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De kering functioneert volledig automatisch.

De Hartelkering

2 doorgangen van 49 en 98 m breed

  • beschermt tegen hoogwater door 2 ovaalvormige schuiven tot op de bodem te laten zakken
  • heeft schuiven die, wanneer de kering open is, 14 m boven zeeniveau hangen en die een waterstand van 3 m boven NAP aankunnen
  • heeft hefcilinders die, toen de kering af was, de grootste van Europa waren
  • is pas 2 keer gesloten (2007 en 2018)

Wanneer gaat de kering dicht?

De Hartelkering sluit in principe tegelijk met de Maeslantkering. De sluitcriteria zijn dan ook dezelfde als bij de Maeslantkering. De Maeslantkering en Hartelkering sluiten als een waterpeil van meer dan 3 m boven NAP is voorspeld bij Rotterdam en meer dan 2,9 m boven NAP bij Dordrecht. De sluiting, en ook de beslissing hierover, gaat volledig automatisch. 

Mensenhanden zijn dus in principe niet nodig. Toch is er bij verwacht hoog water altijd een operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren en handmatig te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Volgens berekeningen zal de Hartelkering 1 à 2 keer in de 10 jaar moeten sluiten

Het automatische Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) heeft de Hartelkering en de Maeslantkering tot nu toe 2 keer gesloten, in 2007 en tijdens de nieuwjaarsstorm in 2018. Door klimaatveranderingen zal dit in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen: volgens berekeningen 1 à 2 keer in de 10 jaar.

Video: de Hartelkering, die andere reus in actie

De Hartelkering is een indrukwekkend Nederlands bouwwerk met een belangrijke functie. Deze video laat zien wat de Hartelkering doet en hoe het sluiten van de kering eruitziet.

(Beeldtitel: De Hartelkering, die andere reus in actie. Beeldtekst: Nederland leeft, werkt en woont deels onder water. Dijken, duinen, sluizen en waterkeringen beschermen ons. Met als grootste verdedigingssysteem: de Deltawerken.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Een van de bekendste en tot de verbeelding sprekende stormvloedkeringen is de Maeslantkering. Minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk is de bij Spijkenisse gelegen Hartelkering. Een indrukwekkend bouwwerk voorzien van twee 900 ton zware schuiven met een totale lengte van meer dan 200 meter.) (De Hartelkering beschermt samen met de Maeslantkering ruim 1,3 miljoen mensen, meer dan 50.000 hectare landbouwgrond, belangrijke industrie en prachtige natuurgebieden. Eén keer per jaar worden beide stormvloedkeringen getest. Een spectaculair gezicht om deze reuzen in beweging te zien komen. Slechts 2 keer in hun bestaan, in 2007 en 2018, sloten beide keringen vanwege hoogwater.) (Dat gebeurt wanneer in Rotterdam een waterstand van 3 meter boven normaal wordt verwacht. De reusachtige schuiven zakken eerst tot net boven het wateroppervlak als zichtbare barrière voor scheepvaart. Dit is zo'n twee uur voordat de schuiven helemaal tot de bodem gaan zakken en de Hartelkering sluit. Mensenhanden zijn hiervoor niet nodig. Dat gebeurt geheel automatisch.) (Wel volgt in het bediengebouw een team van operationeel specialisten de sluiting nauwgezet om eventueel handmatig in te grijpen wanneer dat nodig is. De Hartelkering, ook zo'n prachtig voorbeeld van Nederlandse ingenieurskunst. Waard om eens van dichtbij te bekijken. De Hartelkering, die andere reus in actie.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hartelkering. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.)

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt de Hartelkering. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de kering gedurende het stormseizoen te allen tijde kan sluiten als dat noodzakelijk is. Het team dat de sluiting verzorgt traint het hele jaar door om hun kennis en kunde op peil te houden.

Ook houdt Rijkswaterstaat de conditie van de kering goed in de gaten. Zo voeren we het hele jaar door testen, inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Het groot onderhoud vindt altijd in de zomer plaats, buiten het stormseizoen wat loopt van 1 oktober tot half april. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de Hartelkering bij een aannemer uitbesteed.

Voordat het stormseizoen begint vindt er een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting om de keringen en het operationeel team te testen zodat we zeker weten dat we goed voorbereid het stormseizoen in gaan. 

Deze jaarlijkse functioneringssluiting heeft op zaterdag 16 september 2023 plaatsgevonden en is succesvol verlopen.

Bouw van de Hartelkering

De Hartelkering is ongeveer gelijktijdig met de Maeslantkering aangelegd. Want als de Maeslantkering moet sluiten, is een extra stormvloedkering noodzakelijk. Zonder de Hartelkering zou er te veel water via het Europoortgebied landinwaarts stromen, waardoor Zuid-Holland niet meer veilig is.

De Hartelkering is in het verlengde van de Hartelbrug gebouwd.