Hartelkering

De Hartelkering ligt in het Hartelkanaal bij Spijkenisse. De waterkering vormt samen met de Maeslantkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De kering beschermt laaggelegen delen in Nederland tegen hoogwater en functioneert volledig automatisch.

Bijzonderheden

2 doorgangen van 49 en 98 m breed

De Hartelkering:

  • heeft schuiven die, wanneer de kering open is, 14 m boven zeeniveau hangen en die een waterstand van 3 m boven NAP aankunnen
  • beschermt tegen hoogwater door 2 ovaalvormige schuiven tot op de bodem te laten zakken
  • sluit jaarlijks tijdens een functioneringssluiting in september en om de 7 jaar tijdens een verificatiesluiting
  • sloot voor het eerst bij 3 m boven NAP bij Rotterdam op 21 december 2023, gelijktijdig met alle andere stormvloedkeringen van Nederland. Dit was nog niet eerder voorgekomen.

Wanneer sluiten we de waterkering?

Stormsluiting

De Hartelkering sluit normaal gesproken tegelijk met de Maeslantkering. De sluitcriteria zijn dan ook dezelfde als bij de Maeslantkering. Beide waterkeringen sluiten bij een waterpeil van 3 m boven NAP bij Rotterdam en 2,9 m boven NAP bij Dordrecht. Zodra het waterpeil hierboven komt sluiten de keringen volledig automatisch.

Toch is er bij verwacht hoogwater altijd een team met experts van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces in de gaten te houden en in te ingrijpen als dat nodig is.

Naast een stormsluiting voeren we regelmatig een functioneringssluiting en verificatiesluiting uit om te controleren of het sluiten goed functioneert en om onze kennis en kunde op peil te houden.

Functioneringssluiting

Ieder jaar vindt er in september een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting om zowel het team van experts als de keringen te testen voordat het stormseizoen begint.

De volgende functioneringssluiting vindt plaats op zaterdag 21 september 2024.

Verificatiesluiting

Als er 7 jaar lang geen stormsluiting heeft plaatsgevonden, voeren we een verificatiesluiting uit. Hiervoor verlagen we 1 keer het officiële sluitpeil van de Europoortkering naar 2.60 m in plaats van 3.00 m boven NAP bij Rotterdam en/of 2.30 m in plaats van 2.90 m boven NAP bij Dordrecht.

Tijdens een verificatiesluiting oefent het team het sluiten van de keringen onder stormcondities. Zo houden we onze kennis en kunde op peil. Zodra de verificatiesluiting is uitgevoerd, geldt het officiële sluitpeil weer.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt de Hartelkering.

Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de kering tijdens het stormseizoen altijd kan sluiten als dat nodig is. Het team van experts dat de sluiting verzorgt, traint het hele jaar door om hun kennis en kunde op peil te houden.

We voeren het hele jaar door testen, inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit om de waterkering in conditie te houden. Het groot onderhoud vindt altijd plaats in de zomermaanden, buiten het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot half april.

Bouw van de Hartelkering

De Hartelkering is ongeveer gelijktijdig met de Maeslantkering aangelegd. De Hartelkering was onder meer nodig, omdat er een extra stormvloedkering noodzakelijk is als de Maeslantkering moet sluiten. Zonder de Hartelkering zou er te veel water via het Europoortgebied landinwaarts stromen, waardoor Zuid-Holland niet meer veilig is. De Hartelkering is parallel aan de Hartelbrug gebouwd.

De Hartelkering is in het verlengde van de Hartelbrug gebouwd.

De Hartelkering, een reus in actie

De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europapoortkering. Het is een indrukwekkend Nederlands bouwwerk met een belangrijke functie. Deze video laat zien wat de Hartelkering doet en hoe het sluiten van de kering eruitziet.

(Beeldtitel: De Hartelkering, die andere reus in actie. Beeldtekst: Nederland leeft, werkt en woont deels onder water. Dijken, duinen, sluizen en waterkeringen beschermen ons. Met als grootste verdedigingssysteem: de Deltawerken.) OPGEWEKTE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Een van de bekendste en tot de verbeelding sprekende stormvloedkeringen is de Maeslantkering. Minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk is de bij Spijkenisse gelegen Hartelkering. Een indrukwekkend bouwwerk voorzien van twee 900 ton zware schuiven met een totale lengte van meer dan 200 meter.) (De Hartelkering beschermt samen met de Maeslantkering ruim 1,3 miljoen mensen, meer dan 50.000 hectare landbouwgrond, belangrijke industrie en prachtige natuurgebieden. Eén keer per jaar worden beide stormvloedkeringen getest. Een spectaculair gezicht om deze reuzen in beweging te zien komen. Slechts 2 keer in hun bestaan, in 2007 en 2018, sloten beide keringen vanwege hoogwater.) (Dat gebeurt wanneer in Rotterdam een waterstand van 3 meter boven normaal wordt verwacht. De reusachtige schuiven zakken eerst tot net boven het wateroppervlak als zichtbare barrière voor scheepvaart. Dit is zo'n twee uur voordat de schuiven helemaal tot de bodem gaan zakken en de Hartelkering sluit. Mensenhanden zijn hiervoor niet nodig. Dat gebeurt geheel automatisch.) (Wel volgt in het bediengebouw een team van operationeel specialisten de sluiting nauwgezet om eventueel handmatig in te grijpen wanneer dat nodig is. De Hartelkering, ook zo'n prachtig voorbeeld van Nederlandse ingenieurskunst. Waard om eens van dichtbij te bekijken. De Hartelkering, die andere reus in actie.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/hartelkering. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.)