Zandkreekdam

De Zandkreekdam is het eerste Deltawerk in Zeeland waarvan de bouw voltooid was. Hij sluit samen met de Veerse Gatdam het Veerse Meer af.

De Zandkreekdam is in 1960 aangelegd tussen Noord- en Zuid-Beveland. In de dam bevindt zich een sluis voor de scheepvaart tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde.

De Zandkreekdam

830 m

is de lengte van de dam

  • is een combinatie van een dam, wegverbinding en sluis
  • is onderdeel van het Drie Eilandenplan, dat eind jaren 30 is ontwikkeld om de kwetsbare kustlijn te verkorten en in 1953 is opgenomen in het Deltaplan

De Zandkreekdam is een combinatie van een dam, een sluis en een weg (de N256)

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat regelt de waterstand van het Veerse Meer. Om de omliggende polders droog te houden, verlagen we het peil ‘s winters naar 30 cm onder NAP. 

In de zomer is de waterstand hoger, zodat bijvoorbeeld recreanten een groter en dieper meer tot hun beschikking hebben. Doordat we hierbij het brakke water vermengen met het zoute Oosterscheldewater, neemt bovendien de waterkwaliteit toe. 

Dit verbetert het leefklimaat van planten en dieren. De waterstanden van het Veerse Meer zijn vastgelegd in een peilbesluit.

Om omliggende polders droog te houden, verlagen we het waterpeil van het Veerse Meer in de winter

Bouw

Om het Veerse Meer te sluiten, legden we eerst de Zandkreekdam aan en later de Veerse Gatdam. De relatief korte Zandkreekdam is opgebouwd uit dichte betonnen bakken, die hun nut al hadden bewezen bij het dichten van de dijken op het Zeeuwse eiland Walcheren.

In 2004 openden we de Katse Heule: een constructie die zout water vanuit de Oosterschelde het Veerse Meer in laat stromen. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in het meer en verbetert de waterkwaliteit.

Aandacht voor natuur en recreatie

Het Veerse meer is een kunstmatig meer, maar het heeft de uitstraling van een natuurgebied. Het gebied is zo ingericht dat verschillende functies goed samengaan. 

Zo kunnen zeilers, surfers, fietsers en wandelaars er in de zomer hun hart ophalen. In de winter hebben boeren dankzij het lagere waterpeil geen wateroverlast en kunnen er trekvogels verblijven.