Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen vormen Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. Dit Deltawerk is van groot economisch belang voor de scheepvaart.

Bij Willemstad bouwden we tussen 1957 en 1967 de Volkeraksluizen, die het Hollandsch Diep van het Volkerak scheiden. In 1974 voltooiden we de naastgelegen jachtensluis. Het sluizencomplex beschermt het zuiden van Zeeland tegen hoogwater en is tegelijkertijd erg belangrijk voor het scheepvaartverkeer. Jaarlijks passeren er bijna 150.000 vrachtschepen.

De Volkeraksluizen zijn dag en nacht in bedrijf

De Volkeraksluizen

220

miljard kg aan goederen passeren jaarlijks de sluizen

  • 48 sluisdeuren
  • 3 grote sluizen en kolken voor de beroepsvaart: elk 330 bij 24 m
  • 1 jachtensluis van 135 bij 16 m voor pleziervaart, met een vaste brug

Wat is het doel van de Volkeraksluizen?

We bouwden de Volkerakdam om het Haringvliet van de Oosterschelde af te sluiten. Om de drukke scheepvaartroute tussen Amsterdam en Duitsland en Antwerpen en Duitsland niet te blokkeren, hebben we tegelijk de Volkeraksluizen aangelegd. De sluizen zijn dag en nacht in gebruik.

Bij hoogwater zetten we de sluizen open om een teveel aan water af te voeren naar het Volkerak-Zoommeer, dat door dijken is omringd. Op deze manier voorkomen we overstromingen in het Haringvliet en Hollandsch Diep. We voeren alleen water naar het meer af, als ook de Maeslant- en Hartelkering (samen de Europoortkering) gesloten zijn. De kans dat dit nodig is, is klein, maar neemt wel toe door de gevolgen van klimaatverandering.

Wat doet Rijkswaterstaat?

We inspecteren de betonconstructies en de bewegingswerken van de Volkeraksluizen. Daarnaast onderhouden en inspecteren we de Volkerakdam.

Onderhoud Volkeraksluizen

Door de sluizen in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. De Volkeraksluizen beschermen het zuiden van Zeeland tegen hoogwater. Als Europa's drukste binnenvaartsluizencomplex zijn ze ook van groot economisch belang voor de scheepvaart. Door regelmatig onderhoud zorgen we dat de sluizen in topconditie blijven.

In 2022 zijn de onderdraaipunten van de sluisdeuren, de taatsen, van de Volkeraksluizen hersteld. Hiervoor zijn de sluisdeuren uit de kolk gehesen, meteen opgeknapt en weer teruggeplaatst op de taatsen die weer minimaal 15 jaar meegaan. Ook worden de remmingwerken gedeeltelijk hersteld, dit is medio 2023 afgerond.

Video onderhoud Volkeraksluizen

In 2020 voerden we onderhoud uit aan het elektronische onderdeel en het werktuigbouwkundige. Benieuwd hoe deze werkzaamheden eruitzagen? Bekijk dan onderstaande video.

Deltawerken in topconditie - Vast onderhoud aan de Volkeraksluizen De Volkeraksluizen beschermen het zuiden van Zeeland tegen hoogwater. Als Europa's drukste binnenvaartsluizencomplex zijn ze ook van groot economisch belang voor de scheepvaart. Via regelmatig onderhoud zorgt Rijkswaterstaat dat de sluizen in topconditie blijven. Davor Brdjanovic, onderhoudstechnicus: "Het bijzondere aan de Volkeraksluizen zijn eigenlijk de grootte daarvan, wij kunnen best wel trots zijn dat we werken aan de grootste sluizen binnen heel Europa. Het werk dat wij hier doen bestaat uit zowel uit het elektronische aspect als werktuigbouwkundig. Denk hierbij aan het smeren van taatsen, van nippels, van cilinders, controleren op lekkages. Daarbij natuurlijk ook het elektrische gedeelte. Er zit heel veel software bij, heel veel beveiligingssystemen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de sluisdeuren tot hun eindstand komen en hoe ver die open staan. We gaan de brugkelder in, wat je daar zult aantreffen is onder andere een hele grote tandwielbaan, die zorgt ervoor dat de tanden gesmeerd zijn en dat ze in orde zijn. Daarnaast controleren we ook de eindschakelaars, zodat die in optimale conditie verkeren. Verder controleren we natuurlijk meer elektronische dingen, dat gebeurt in de technische ruimte. Door de Volkeraksluizen, vooral door de beroepsvaartsluizen, hebben we natuurlijk heel veel scheepvaart." 150.000 schepen per jaar "Dat zorgt ervoor dat de deuren ook continu in beweging zijn. Zijn een van die systemen niet op orde, dan betekent dat dat de sluisdeuren bijvoorbeeld of wel dicht blijven of wel open. Dat heeft natuurlijk veel gevolgen voor de scheepvaart die vanaf de binnenvaart naar de open zee gaat en andersom." 220 miljard kilo goederen per jaar Dankzij dit regelmatige onderhoud blijven de Volkeraksluizen in topconditie en zijn de helemaal klaar voor het huidige stormseizoen. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/deltawerken Een productie van Rijkswaterstaat ©2020

Bouw

We legden de Volkeraksluizen tegelijk met de Volkerakdam aan. Het sluizencomplex heeft de vorm van een driepoot en is een verkeersplein op het water. In 1977 breidden we het complex uit met onder andere een extra sluis voor de binnenvaart en een aparte sluis voor plezierjachten.

Aandacht voor de natuur

We gebruiken de Volkeraksluizen om vers water het Volkerak-Zoommeer binnen te laten vanuit het Hollandsch Diep. Zo verminderen we de groei van algen die slecht zijn voor de waterkwaliteit. Algen maken water troebel, waardoor de diversiteit aan waterplanten en -dieren afneemt. Daarnaast zetten we de sluizen een paar keer per jaar open om zout grondwater af te voeren. Zo voorkomen we verzilting van bijvoorbeeld landbouwgrond.