Haringvlietsluizen

De Haringvlietsluizen liggen tussen de Noordzee en de monding van het Haringvliet. Ze regelen het waterpeil op een manier die vergelijkbaar is met het open- of dichtdraaien van een kraan. De sluizen staan dan ook bekend als de kraan van Europa.

De Haringvlietdam, met daarin de Haringvlietsluizen, beschermt tegen hoogwater van de zee. De sluizen voeren een groot deel van het toegestroomde Rijn- en Maaswater af naar Noordzee. De waterkering is gebouwd tussen 1956 en 1970 en verbindt Goeree-Overflakkee met Voorne-Putten.

De Haringvlietsluizen

30 miljard

m³ water voeren de sluizen jaarlijks af

  • 1 km lang
  • 17 spuiopeningen, elk 56,5 m breed
  • 34 schuiven
  • hebben een aparte sluis voor de scheepvaart: de Goereese sluis

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat bedient de 34 spuigaten 24 uur per dag. Wanneer we ze openen of sluiten, hangt af van de hoeveelheid water die bij Lobith (Rijn) en Borgharen (Maas) het land binnenkomt. Wanneer de rivierwaterstanden te hoog zijn, voeren de sluizen het extra water af. Gemiddeld gaat 30% van het afgevoerde water via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee, de overige 70% gaat via de Haringvlietsluizen naar de Noordzee.

Onderhoud Haringvlietsluizen

Sinds 2018 functioneren de Haringvlietsluizen ook als stormvloedkering. Door regelmatig onderhoud zorgt Rijkswaterstaat dat de sluizen in topconditie blijven. Zo voerden we in 2020 onder andere onderhoudswerkzaamheden uit aan de aandrijfsystemen van 34 schuiven. Benieuwd hoe deze werkzaamheden eruitzagen? Bekijk dan onderstaande video.

Deltawerken in topconditie - Vast onderhoud aan de Haringvlietsluizen De Haringvlietsluizen liggen tussen de monding van het Haringvliet en de Noordzee. Dit Deltawerk beschermt het achterland tegen hoog zeewater en voert rivierwater af naar zee. Sinds 2018 functioneren de Haringvlietsluizen ook als stormvloedkering. Via regelmatig onderhoud zorgt Rijkswaterstaat dat de sluizen in topconditie blijven. Davor Brdjanovic, onderhoudstechnicus: "We staan hier momenteel op een van de pijlers van de Haringvlietdam. Wij voeren hier het onderhoud uit voor Rijkswaterstaat. Hierbij doen we zowel het werktuigbouwkundige gedeelte als ook het elektrotechnische gedeelte." Het onderhoud vindt onder andere plaats aan de aandrijfsystemen van de 34 schuiven. Davor Brdjanovic, onderhoudstechnicus: "Achter mij zien jullie een van de cilinders die ervoor zorgen dat de schuiven getrokken worden. Dat is een hydraulisch systeem, die wordt aangestuurd door een elektronisch systeem. Het onderhoud dat wij hier uitvoeren is bijvoorbeeld het controleren van de olie, het controleren van eventuele lekkages en daarbij kijken we natuurlijk ook of de elektronische componenten goed zijn, of die niet storen, of daar geen vocht bij aanwezig is." Onderin het complex bevindt zich de kabeltunnel, met kilometers aan kabels. Als een communicatieverbinding faalt, neemt een andere verbinding het over. Davor Brdjanovic, onderhoudstechnicus: "Het mooiste aan het complex vind ik, wanneer ik 's ochtends aan kom rijden en dan zie je de volledige lengte van het complex de dam zelf, die is 1 kilometer lang, dat geeft toch wel een heel mooi gevoel als je dan je dag zo begint." Dankzij dit regelmatige onderhoud blijven de Haringvlietsluizen in topconditie en zijn ze helemaal klaar voor het huidige stormseizoen. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/deltawerken Een productie van Rijkswaterstaat ©2020

Bouw Haringvlietsluizen

Het dichten van het 4,5 km lange gat tussen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten was een complexe operatie die 14 jaar duurde. Doordat schepen tijdens de bouw moesten blijven passeren, was het onmogelijk om de opening in 1 keer af te sluiten. Daarom bouwden we eerst een werkeiland en een werkhaven.

Toen de sluizen bijna gebruiksklaar waren, spanden we vanaf het werkeiland een metershoge kabelbaan naar Voorne-Putten. De hieraan hangende gondels lieten 93.000 enorme blokken beton in het water vallen. In 2017 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de minister van Cultuur, dit inventieve Deltawerk benoemd tot Rijksmonument.

Stormvloedkeringfunctie

Vanaf 2018 functioneren de Haringvlietsluizen als stormvloedkering. Bij vloed gaan de sluizen op een 'kier' om het ecologisch functioneren van het Haringvliet, met name de vismigratie, te kunnen verbeteren. Door de kier ontstaat er namelijk een meer natuurlijke overgang tussen zoet en zout water.