Maeslantkering

De Maeslantkering vangt bij hoogwater vanuit zee de eerste klappen op. Het kan een vloedgolf aan van 5 m boven NAP. Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan dit Deltawerk.

Het deltawerk Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering.

De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de 2 miljoen inwoners van Zuid-Holland.

Bijzonderheden Maeslantkering

210 m

is de lengte van 1 deur van de Maeslantkering

De Maeslantkering:

  • kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan
  • heeft 2 deuren van 210 m breed, 22 m hoog en 15 m diep. Bij sluiting lopen ze vol met water, waardoor ze binnen 2 uur naar de bodem zakken
  • werkt met bolscharnieren met een doorsnede van 10 m en een gewicht van 680 ton
  • sluit jaarlijks tijdens een functioneringssluiting in september, en om de 7 jaar tijdens een verificatiesluiting
  • sloot voor het eerst bij 3 m boven NAP bij Rotterdam op 21 december 2023, gelijktijdig met alle andere stormvloedkeringen van Nederland

Wanneer sluiten we de waterkering?

Stormsluiting

Om te bepalen of een waterkering bij hoogwater moet sluiten, hanteren we een officieel sluitpeil. Voor de Maeslantkering is dit bij een waterpeil van 3 m boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) bij Rotterdam en 2,9 m boven NAP bij Dordrecht. Zodra het waterpeil hierboven komt sluit de waterkering volledig automatisch.

Toch is er bij verwacht hoog water altijd een team met experts van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces in de gaten te houden en in te ingrijpen als dat nodig is.

Naast een stormsluiting voeren we regelmatig een functioneringssluiting en verificatiesluiting uit om te controleren of het sluiten goed functioneert en om onze kennis en kunde op peil te houden.

Functioneringssluiting

Ieder jaar vindt er in september een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting om zowel het team van experts als de keringen te testen, voordat het stormseizoen begint.

Op de dag van de functioneringssluiting organiseert het informatiecentrum het Keringhuis, dat naast de Maeslantkering ligt, rondleidingen en leerzame activiteiten rond waterveiligheid voor jong en oud.

Verificatiesluiting

Als er 7 jaar lang geen stormsluiting heeft plaatsgevonden, voeren we een verificatiesluiting uit. Hiervoor verlagen we 1 keer het officiële sluitpeil van de Europoortkering naar 2.60 m in plaats van 3.00 m boven NAP bij Rotterdam en/of 2.30 m in plaats van 2.90 m boven NAP bij Dordrecht.

Tijdens een verificatiesluiting oefent het team het sluiten van de keringen onder stormcondities. Zo houden we onze kennis en kunde op peil. Zodra de verificatiesluiting is uitgevoerd, geldt het officiële sluitpeil weer.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt de Maeslantkering. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de kering tijdens het stormseizoen altijd kan sluiten als dat nodig is. Het team van experts dat de sluiting verzorgt, traint het hele jaar door om hun kennis en kunde op peil te houden.

We voeren het hele jaar door testen, inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit om de waterkering in conditie te houden. Het groot onderhoud vindt altijd plaats in de zomermaanden, buiten het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot half april.

Timelapse sluiting Maeslantkering

Hoe de sluiting van de Maeslantkering in zijn werk gaat, is te zien in deze timelapse.

(Beeldtitel: #InstawalkRWS. Maeslantkering 20 jaar. Mensen staan met camera's bij een arm van de kering. Ties Kuijpers:) RUSTIGE MUZIEK TIES KUIJPERS: Nou, we zijn bij de Maeslantkering in de buurt van Hoek van Holland de grootste beweegbare stormvloedkering van de wereld. Wat ik er zelf heel gaaf aan vind is dat eigenlijk de mens en de natuur hier echt samenkomen. (Een kleine boot spuit waterstralen omhoog. Ilya:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER ILYA: Het mooiste wat ik heb vastgelegd, was eigenlijk dat stuk hier. Dat vond ik het indrukwekkendst, omdat je dan heel dichtbij komt en je ziet hoe groot het eigenlijk is. (Een meisje maakt een foto. Twee oudere mensen lopen hand in hand. Piet van den Ouden:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER PIET VAN DEN OUDEN: Die Maeslantkering is natuurlijk erg belangrijk dat hij er is, net zoals de Haringvlietdam en al die andere dammen. De Neeltje Jans en zo. Ja, het is gewoon belangrijk dat dat niet meer gebeurt wat er in '53 gebeurd is, natuurlijk met zo veel mensen die verdronken zijn. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op facebook.com/groups/instawalkrws. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT