Maeslantkering

Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan.

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

De Maeslantkering

210m

is de lengte van 1 deur van de Maeslantkering

  • sloot tijdens een storm in 2007 voor het eerst
  • sloot bijna tijdens de storm van 2002, 2013, 2014 en 2022. Het officiële sluitpeil werd op enkele centimeters na niet bereikt. In 2018 is de laatste (verificatie)sluiting geweest
  • heeft 2 deuren van 210 m breed, 22 m hoog en 15 m diep. Bij sluiting lopen ze vol met water, waardoor ze binnen 2 uur naar de bodem zakken
  • werkt met bolscharnieren met een doorsnede van 10 m en een gewicht van 680 ton

Wanneer gaat de kering dicht?

De Maeslantkering sluit normaal bij een waterpeil van 3 m boven NAP bij Rotterdam en 2,9 m boven NAP bij Dordrecht. De sluiting, en ook de beslissing hierover, gaat volledig automatisch. Mensenhanden zijn dus in principe niet nodig. Toch is er bij verwacht hoog water altijd een operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren en handmatig te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Verificatiesluiting

Als er 7 jaar lang geen stormsluiting heeft plaatsgevonden, wordt het officiële sluitpeil van de Europoortkering eenmalig verlaagd om een verificatiesluiting te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de kering sluit bij 2.60m in plaats van 3.00m boven NAP bij Rotterdam en/of 2.30m in plaats van 2.90m boven NAP bij Dordrecht.

Met een verificatiesluiting oefent het operationele team het sluiten van de keringen onder stormcondities. Daarmee wordt de kennis en kunde op peil gehouden en borgen we de veiligheid van 2 miljoen Nederlanders. Zodra de verificatiesluiting is uitgevoerd, wordt het officiële sluitcriterium weer hersteld. De laatste verificatiesluiting vond plaats op 3 januari 2018. Op dezelfde dag sloten ook de Hartelkering, de Oosterscheldekering, de Hollandsche IJsselkering en de Ramspolkering. Dit was een primeur voor ons land.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt de Maeslantkering. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat de kering gedurende het stormseizoen altijd kan sluiten als dat noodzakelijk is. Het team dat de sluiting verzorgt traint het hele jaar door om hun kennis en kunde op peil te houden.

Ook houdt Rijkswaterstaat de conditie van de kering goed in de gaten. Zo voeren we het hele jaar door testen, inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit. Het groot onderhoud vindt altijd in de zomermaanden, buiten het stormseizoen, plaats. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot half april. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de Maeslantkering bij een aannemer uitbesteed.

Functioneringssluiting

Voorafgaand aan het stormseizoen vindt er jaarlijks een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting om de keringen na het grote zomeronderhoud en het operationeel team te testen zodat we zeker weten dat we goed voorbereid het stormseizoen in gaan. Op de dag van de functioneringssluiting organiseert het informatiecentrum het Keringhuis, dat naast de Maeslantkering ligt, rondleidingen en educatieve activiteiten rond waterveiligheid voor jong en oud.

Bouw

De Maeslantkering was geen onderdeel van het oorspronkelijke Deltaplan, maar het ontwerp is net zo ingenieus en monumentaal als de andere Deltawerken. Voorafgaand aan de bouw onderzocht een onafhankelijke commissie - in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en het waterschap - 4 varianten. De commissie toetste de ontwerpen op bouwtijd, kosten en gevolgen voor het bedrijfsleven. Ook beoordeelde ze welke variant het beste in het landschap paste.

Timelapse sluiting Maeslantkering

De testsluiting op 9 september 2017 van de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genoemd, is goed verlopen. Hoe de sluiting van de Maeslantkering in zijn werk ging, is te zien in onderstaande timelapse.

(Beeldtitel: #InstawalkRWS. Maeslantkering 20 jaar. Mensen staan met camera's bij een arm van de kering. Ties Kuijpers:) RUSTIGE MUZIEK TIES KUIJPERS: Nou, we zijn bij de Maeslantkering in de buurt van Hoek van Holland de grootste beweegbare stormvloedkering van de wereld. Wat ik er zelf heel gaaf aan vind is dat eigenlijk de mens en de natuur hier echt samenkomen. (Een kleine boot spuit waterstralen omhoog. Ilya:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER ILYA: Het mooiste wat ik heb vastgelegd, was eigenlijk dat stuk hier. Dat vond ik het indrukwekkendst, omdat je dan heel dichtbij komt en je ziet hoe groot het eigenlijk is. (Een meisje maakt een foto. Twee oudere mensen lopen hand in hand. Piet van den Ouden:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER PIET VAN DEN OUDEN: Die Maeslantkering is natuurlijk erg belangrijk dat hij er is, net zoals de Haringvlietdam en al die andere dammen. De Neeltje Jans en zo. Ja, het is gewoon belangrijk dat dat niet meer gebeurt wat er in '53 gebeurd is, natuurlijk met zo veel mensen die verdronken zijn. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op facebook.com/groups/instawalkrws. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT