Veerse Gatdam

De Veerse Gatdam sluit samen met de Zandkreekdam het Veerse Meer af. Beide dammen beschermen de Zeeuwse kustlijn tegen het geweld van de zee.

De Veerse Gatdam (meestal Veerse Dam genoemd) is 1 van de 13 Deltawerken en verbindt Walcheren met Noord-Beveland. Het Veerse Meer heette voor de afsluiting in 1961 het Veerse Gat.

De Veerse Gatdam

2,8 km

is de lengte van de dam

  • is zo goed geïntegreerd in het landschap dat je alleen te voet of vanaf de fiets kunt zien dat het een dam is, met water aan beide kanten
  • is onderdeel van het Drie Eilandenplan, dat eind jaren 30 is ontwikkeld om de kwetsbare kustlijn te verkorten en in 1953 is opgenomen in het Deltaplan

Wat doet Rijkswaterstaat?

De Veerse Gatdam sluit samen met de Zandkreekdam het Veerse Meer af. Rijkswaterstaat regelt de waterstand in dit gebied. Om de omliggende polders droog te houden, verlagen we het peil ‘s winters naar 30 cm onder NAP . 

In de zomer is de waterstand hoger, zodat recreanten een groter meer tot hun beschikking hebben en de natuur zich beter kan ontwikkelen. 

Doordat we het brakke water vermengen met het zoute water uit de Oosterschelde, verbetert bovendien de waterkwaliteit. Dat is goed voor planten en dieren.

De Veerse Gatdam is zo goed geïntegreerd in het landschap dat je alleen te voet of vanaf de fiets kunt zien dat het een dam is.

Bouw

Om het Veerse Meer te sluiten, legde Rijkswaterstaat eerst de Zandkreekdam aan en later de Veerse Gatdam. De laatste opening in de Veerse Gatdam sloten we door er enorme betonnen bakken in te plaatsen. Hier stroomt het water doorheen als de schuiven openstaan.

Aandacht voor natuur en recreatie

Het Veerse Meer is een kunstmatig meer, maar het heeft de uitstraling van een natuurgebied. Het gebied is zo ingericht dat verschillende functies goed samengaan. Zo kunnen zeilers, surfers, fietsers en wandelaars er in de zomer hun hart ophalen. In de winter hebben boeren dankzij het lagere waterpeil geen wateroverlast en kunnen er trekvogels verblijven.