Waterkeringen

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, heeft ons land ruim 3.700 km aan waterkeringen. Zonder deze keringen zouden grote gebieden van Nederland onderlopen met water.

Naast natuurlijke keringen, zoals duinen, zijn er bijna 1.500 aangelegde keringen: dijkendammenstuwen, gemalen en stormvloedkeringen.

Soorten waterkeringen

60%

van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen

We onderscheiden 2 soorten waterkeringen:

  • Primaire waterkeringen die ons land beschermen tegen buitenwater uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer.
  • Regionale waterkeringen, die ons land beschermen tegen binnenwater uit de vele meren, kleine rivieren en kanalen.

Hoe werkt een waterkering?

Bekijk de video op de pagina Stormvloedkeringen.

Waterkeringen

De 13 Deltawerken zijn Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater uit de zee. De Deltawerken bestaan uit verschillende typen waterkeringen: stormvloedkeringen, sluizen en dammen.

Stormvloedkeringen

Stormvloedkeringen zijn beweegbare keringen die we sluiten bij extreem hoog water.

Dammen, sluizen en stuwen

Dammen, sluizen en stuwen scheiden 2 wateren en zorgen dat drooggelegde gebieden niet onderlopen.

Documenten