Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is het grootste en beroemdste Deltawerk. De 9 km lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater.

Tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland werd tussen 1976 en 1986 de Oosterscheldekering gebouwd. Het is Nederlands grootste stormvloedkering.

De Oosterscheldekering:

9 km lang en 3 km afsluitbaar

  • gaat gemiddeld 1 keer per jaar dicht, vanwege een hoge waterstand;
  • beschermt samen met de Grevelingendam, Philipsdam, Oesterdam en Bathse Spuisluis het achterland tegen overstromingen;
  • is ontworpen om een hoogwatersituatie te weerstaan die statistisch 1 keer in de 4000 jaar voorkomt;
  • heeft 65 kolossale pijlers. Hiertussen hangen 62 schuiven van ongeveer 42 m lang en 6 tot 12 m hoog. De schuiven wegen tussen de 260 en 480 ton.

Wanneer gaat de kering dicht?

Bij een waterstandvoorspelling van 3 m boven NAP sluiten we de Oosterscheldekering. Dit gebeurt vanuit het ir. J.W. Topshuis op het eiland Neeltje Jans. Met een druk op de knop gaan alle 62 schuiven naar beneden. Het sluiten van de kering duurt 75 minuten. Die tijd is nodig om de schuiven veilig en beheerst en gelijkmatig te laten zakken. Anders zouden ook de golven op de Oosterschelde te heftig worden. Gaat de kering om één of andere reden niet dicht, dan gebeurt dit alsnog automatisch met een noodsluitsysteem.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Voor het bedienen van de kering heeft Rijkswaterstaat een speciaal bedieningsteam. Het bedienteam krijgt daarbij cruciale informatie van het Hydro Meteo Centrum, dat voorspellingen en metingen doet.

Bij een waterstandvoorspelling van 3 m boven NAP sluit de Oosterscheldekering

Bouw

De Oosterscheldekering is een uniek bouwproject. Nooit eerder werd een constructie gemaakt op zo’n grote schaal en met zulke enorme afmetingen. En nog steeds is de stormvloedkering ongeëvenaard. De kering staat wereldwijd bekend als een waterbouwkundig hoogstandje.

Meer over de bouw van de Oosterscheldekering

Onderhoud Oosterscheldekering

Om ervoor te zorgen dat de Oosterscheldekering goed blijft werken, is doorlopend onderhoud nodig. Zo inspecteren en onderhouden we elk jaar het besturingssysteem, het noodsluitsysteem en de elektriciteitsinstallaties.

De werkzaamheden vinden plaats van april tot september, buiten het stormseizoen.

Naast het vaste onderhoud voert Rijkswaterstaat de komende jaren groot (variabel) onderhoud uit.

Natuur

In 1e instantie zou er een dichte dam op de plek van de Oosterscheldekering komen. Maar omdat de Oosterschelde een bijzonder natuurgebied is met veel verschillende dieren en planten, koos men uiteindelijk voor een open, beweegbare kering. Hierdoor is er nog steeds eb en vloed in de Oosterschelde en blijft het water zout.

Het eiland Neeltje Jans, dat we tijdens de bouw van de kering als werkeiland gebruikten, is tegenwoordig ingericht als natuurgebied: Nationaal Park Oosterschelde.

Onderliggende pagina