Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering is het grootste en beroemdste Deltawerk. De 9 km lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater.

Tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland werd tussen 1976 en 1986 de Oosterscheldekering gebouwd. Het is Nederlands grootste stormvloedkering.

De Oosterscheldekering:

9 km lang en 3 km afsluitbaar

  • gaat gemiddeld 1 keer per jaar dicht;
  • beschermt samen met de Grevelingendam, Philipsdam, Oesterdam en Bathse Spuisluis het achterland tegen overstromingen;
  • is ontworpen om een hoogwatersituatie te weerstaan die statistisch 1 keer in de 4000 jaar voorkomt;
  • heeft 65 kolossale pijlers. Hiertussen hangen schuiven van ongeveer 42 m lang en 6 tot 12 m hoog. De schuiven wegen tussen de 260 en 480 ton.

Wanneer gaat de kering dicht?

Bij een waterstandvoorspelling van 3 m boven NAP sluiten we de Oosterscheldekering. Dit gebeurt vanuit het ir. J.W. Topshuis op het eiland Neeltje Jans. Met een druk op de knop gaan alle 62 schuiven naar beneden. Het sluiten van de kering duurt 75 minuten. Die tijd is nodig om de schuiven veilig en beheerst en gelijkmatig te laten zakken. Anders zouden ook de golven op de Oosterschelde te heftig worden. Gaat de kering om één of andere reden niet dicht, dan gebeurt dit alsnog automatisch met een noodsluitsysteem.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Voor het bedienen van de kering heeft Rijkswaterstaat een speciaal bedieningsteam. Het bedienteam krijgt daarbij cruciale informatie van het Hydro Meteo Centrum, dat voorspellingen en metingen doet.

Bij een waterstandvoorspelling van 3 m boven NAP sluit de Oosterscheldekering

Bouw

De Oosterscheldekering is een uniek bouwproject. Nooit eerder werd een constructie gemaakt op zo’n grote schaal en met zulke enorme afmetingen. En nog steeds is de stormvloedkering ongeëvenaard. De kering staat wereldwijd bekend als een waterbouwkundig hoogstandje.

Meer over de bouw van de Oosterscheldekering

Natuur

In 1e instantie zou er een dichte dam op de plek van de Oosterscheldekering komen. Maar omdat de Oosterschelde een bijzonder natuurgebied is met veel verschillende dieren en planten, koos men uiteindelijk voor een open, beweegbare kering. Hierdoor is er nog steeds eb en vloed in de Oosterschelde en blijft het water zout.

Het eiland Neeltje Jans, dat we tijdens de bouw van de kering als werkeiland gebruikten, is tegenwoordig ingericht als natuurgebied: Nationaal Park Oosterschelde.

Instawalk Rijkswaterstaat Oosterscheldekering

In december 2019 waren we voor de #InstawalkRWS bij de Oosterscheldekering, waarbij we Instagrammers mee namen naar (bouw)locaties waar je normaal niet kunt komen. Bekijk in deze video hoe mensen tijdens deze unieke wandeling de mogelijkheid kregen om prachtige foto's van de Oosterscheldekering te maken.

(Beeldtitel: #Instawalk RWS. Ria Geluk:) RUSTIGE MUZIEK RIA GELUK: Wat heb ik geleerd van de ramp? Ik ben me enorm bewust geworden van water en van de kracht van het water. Dat heb je meegemaakt en dan merk je dat wij in Nederland iets onnatuurlijks doen omdat wij onder het zeeniveau wonen en dat je daarom altijd bedacht moet zijn: wat doet het water? En beweeg daarmee mee. DIETER DE VROOMEN: Mijn link met de Oosterscheldekering is dat mijn vader hier vroeger aan meegewerkt heeft. Ik vond het mooi dat ik op plekken kom die hij misschien mede-ontworpen heeft en waar ik foto's van kan maken. Wat ik heb opgestoken, is dat de schuiven toch veel vaker open- en dichtgaan dan ik gedacht had. Dat vind ik erg interessant. ERIC VAN ZANTEN: Voor de water- veiligheid heb ik een studie uitgevoerd naar de effecten van de zeespiegelstijging op de Oosterschelde. We hebben uitgezocht dat die in ieder geval 50 cm stijging kan hebben en zelfs volgens de somberste prognoses is dat na 2050. Dus we hebben ruim de tijd om ons voor te bereiden op wat daarna komt. Het probleem is wel urgent, maar niet acuut. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/oosterscheldekering en facebook.com/groups/instawalkrws. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

Onderliggende pagina