Philipsdam en Krammersluizen

De Philipsdam scheidt het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde. De 4 Krammersluizen in de dam zorgen ervoor dat schepen kunnen blijven passeren.

De Krammersluizen

7 km

is de lengte van de Philipsdam

  • zijn samen met de Philipsdam aangelegd tussen 1976 en 1987
  • zorgen ervoor dat de drukke vaarroute tussen Zeeland en de grote rivieren beschikbaar blijft
  • bestaan uit 2 sluizen voor beroepsvaart (280 bij 24 m breed) en 2 jachtsluizen voor recreatievaart (75 bij 9 m)
  • openen 13.000 keer per jaar

Wat is het doel van de Philipsdam?

Door de aanleg van de Oosterscheldekering kon minder zeewater de Oosterschelde in- en uitstromen en werd het verschil tussen eb en vloed kleiner. Dit was nadelig voor planten en dieren. 

De oplossing voor dit probleem lag in de Philipsdam: deze maakte, samen met de Oesterdam, de oppervlakte van de Oosterschelde kleiner. Door de omvang van het gebied te verkleinen, is het effect van het getij weer groter.

Doordat de dam het zoete Volkerak-Zoommeer van de zoute Oosterschelde scheidt, blijft het water in het meer bovendien zoet en van goede kwaliteit. Boeren gebruiken dit water voor land- en tuinbouw, een bijkomend voordeel van de afdamming.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Bij het aanleggen van de Philipsdam en Krammersluizen kwam heel wat kijken. Om te bepalen waar de dam zou komen, moesten waterloopkunde, grondmechanica, scheepvaart, waterhuishouding, milieu en planologie in 1 ontwerp samenkomen. Uniek in het ontwerp was het dichten van de dam met zand: dat was nog nooit gedaan bij zulk diep water.