COVID-19

COVID-19

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19) raken ook het werk waar de markt en Rijkswaterstaat samen de verantwoordelijkheid voor dragen. Op deze pagina geven wij actuele informatie voor marktpartijen.

Uitgangspunt

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de projecten, werkzaamheden en aanbestedingen door te laten gaan, onder voorwaarde dat de gezondheid van mensen en de veiligheid en kwaliteit van het werk zijn geborgd. Daarbij hebben we nauw contact met de betrokken brancheorganisaties, houden de vinger aan de pols en werken in goed overleg samen.

Protocol 'samen veilig doorwerken'

Om bouwwerkzaamheden veilig te kunnen blijven uitvoeren, hebben overheid, werkgevers en werknemers gewerkt aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit wordt regelmatig bijgewerkt. Kijk op de pagina voor de laatste stand van zaken.

Handelingskaders

Om marktpartijen in de GWW-sector zo veel mogelijk duidelijkheid, zekerheid en stabiliteit te bieden gedurende de coronacrisis, heeft Rijkswaterstaat in samenspraak met de markt handelingskaders opgesteld. Doordat de meeste coronamaatregelen zijn komen te vervallen, zijn de handelingskaders per 1 april 2022 ingetrokken.

Vervolg

Rijkswaterstaat en de markt houden de situatie rond het coronavirus in de gaten en volgen het overheidsbeleid rond maatregelen en adviezen. Als er nieuwe informatie komt, wordt deze gepubliceerd op deze pagina.