Systeemgerichte contractbeheersing

Systeemgerichte contractbeheersing

Rijkswaterstaat werkt sinds 2003 met systeemgerichte contractbeheersing. Rijkswaterstaat geeft opdrachtnemers namelijk graag passende verantwoordelijkheid. Ze bewaken de kwaliteit van het geleverde product met hun kwaliteitsmanagementsysteem en tonen aan dat ze aan de eisen van Rijkswaterstaat voldoen. Rijkswaterstaat past vervolgens Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toe om dit te toetsen.

De kwaliteit bewaken

Systeemgerichte Contractbeheersing wordt inmiddels toegepast bij alle contractvormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsmanagement plaatsvindt. Voor GWW geldt dit voor bijna alle contracten.

De opdrachtnemer beheert zelf de kwaliteit van de geleverde producten. En Rijkswaterstaat voert risicogestuurde toetsen uit en zet hierbij gecertificeerde (lead-)auditors in, die zich kunnen laten bijstaan door specialisten in de te toetsen materie. Voor de toetsingen gebruiken we het Kader Contractbeheersing, waarin we ook de koppeling met rechtmatig betalen maken.

SCB en de marktvisie

Rijkswaterstaat hecht veel waarde aan een goede samenwerking met opdrachtnemers bij de realisatie van het contract. De complexiteit van onze projecten vraagt om een open en zakelijke interactie en een gelijkwaardige samenwerking. En dat is precies waar het Kader Contractbeheersing ruimte voor geeft. Zo brengen we de marktvisie in praktijk.