Systeemgerichte contractbeheersing

We werken sinds 2003 met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). We geven opdrachtnemers namelijk graag passende verantwoordelijkheid. Zij zijn het best in staat de kwaliteit van het geleverde product te borgen en de risico’s tijdens de uitvoering te beheersen.

Dit doen zij door gebruik te maken van kwaliteitsmanagement. We gaan vervolgens niet zelf controleren of aan de eisen is voldaan, maar passen de werkwijze SCB toe om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer functioneert, zodat de geleverde producten voldoen aan de kwaliteitseisen.

De kwaliteit bewaken

Systeemgerichte Contractbeheersing wordt inmiddels toegepast bij alle contractvormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsmanagement plaatsvindt. Voor de GWW geldt dit voor bijna alle contracten.

De opdrachtnemer beheert zelf de kwaliteit van de geleverde producten. Rijkswaterstaat gaat het gesprek aan met de opdrachtnemer over risico’s en geleverde (deel)producten (interactie) en voert toetsen uit. De inzet van interactie en toetsen gebeurt risicogestuurd. Wanneer risico’s optreden of de kwaliteit in het geding komt, grijpen we in (interventie).

Deze werkwijze op basis van interactie, toetsing en interventie passen we toe volgens het Kader Contractbeheersing, waarin we ook de relatie met rechtmatig betalen leggen.

SCB en de samenwerking met de markt

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met opdrachtnemers bij de realisatie van het contract. De complexiteit van onze projecten vraagt om een open en zakelijke interactie en een gelijkwaardige samenwerking. En dat is precies waar het Kader Contractbeheersing ruimte voor geeft.