Best Value

Best Value

Best Value is de aanpak waarbij we streven naar de meeste waarde voor de beste prijs. Bij Best Value-projecten neemt de opdrachtnemer het voortouw, zodat zijn expertise optimaal benut kan worden. Onderstaande animatie maakt direct duidelijk wat de aanpak inhoudt en wat de voordelen zijn.

(Beeldtitel: Best Value aanpak. Een animatie.) VOICE-OVER: Projecten opleveren van hoge kwaliteit binnen de afgesproken tijd en het budget en met een tevreden opdrachtgever en opdrachtnemer. Daar gaan we voor bij Rijkswaterstaat. De Best Value-aanpak helpt daarbij. Best Value levert de meeste waarde voor een reële prijs. Dat kan bereikt worden als opdrachtgever en opdrachtnemer ruimte geven aan elkaars expertise. Als de opdrachtnemer in the lead is en de opdrachtgever faciliteert. Aanbieders kunnen zo optimaal laten zien wat ze kunnen en Rijkswaterstaat hoeft niet elke stap te controleren. Win-win, dus. Hoe werkt het? De Best Value-aanpak bestaat uit vier fasen. Fase één is de voorbereidingsfase. Rijkswaterstaat formuleert het gewenste eindresultaat en bepaalt projectdoelstellingen waaruit de meerwaarde voor het project blijkt. De uitvraag stellen we zo op dat marktpartijen worden gestimuleerd om innovatieve oplossingen te bedenken en om zich te onderscheiden op basis van hun expertise en de kansen die zij zien. Fase twee is de beoordelingsfase. Bij de beoordeling laten we kwaliteit zwaarder wegen dan de prijs. Inschrijvers gebruiken begrijpelijke, logische en makkelijk te verifiëren informatie om hun aanbod te onderbouwen. Daardoor kunnen we de inschrijvingen goed beoordelen. Nu hebben we de best beschikbare marktpartij gevonden. Vanaf dit moment is de opdrachtnemer in the lead. In fase drie, de onderbouwingsfase bakenen we de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk af. De beoogde opdrachtnemer onderbouwt zijn plan en we maken concreet wat binnen en wat buiten de opdracht valt. Daarna sluiten we het contract. In de vierde fase, de uitvoeringsfase doet de opdrachtnemer aan proactief risicomanagement. Elke week rapporteert hij over eventuele afwijkingen van de planning en over de status van de kritische prestatie-indicatoren. Komen er risico's in beeld, dan stelt de opdrachtnemer direct voor hoe en door wie die het beste beheerst kunnen worden. Zo kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer onverwachte gebeurtenissen in het project beter managen. Met Best Value verbeteren we kwaliteit en efficiëntie, en minimaliseren we risico's. Een samenwerking waar opdrachtgever en opdrachtnemer beiden de vruchten van plukken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie over de Best Value aanpak? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Voordelen

  • Voor aanbieders: meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van concurrenten
  • Voor Rijkswaterstaat: minder kosten en meer kwaliteit, zonder dat het nodig is dat iedere stap van de opdrachtnemer gecontroleerd wordt

Wat is Best Value?

Bij Best Value besteedt Rijkswaterstaat een opdracht uit aan de best beschikbare partij. We vertrouwen op de vakkennis van de opdrachtnemer en geven dan ook de ruimte om een project naar eigen inzicht uit te voeren. Zo behalen we een zo goed mogelijk resultaat voor beide partijen.

Hoe werkt Best Value?

Best Value Procurement is in 2010 als inkoopmethodiek geïntroduceerd. De principes van het benutten van expertise en het creëren van transparantie gaan echter veel verder, en zijn juist ook belangrijk in de uitvoeringsfase. Daarom noemen we het nu de Best Value-aanpak. De Best Value-aanpak beslaat het gehele proces – van de eerste voorbereidingen tot en met de realisatie van een project – en doorloopt daarin 4 fasen.

Voorbereiding

Rijkswaterstaat bereidt het inkooptraject voor. We definiëren projectdoelen en kwaliteitscriteria.

Beoordeling

We vragen potentiële opdrachtnemers naar hun plannen voor het betreffende project. Daarnaast zijn er per aanbieder 2 interviews met sleutelfunctionarissen die de opdracht gaan uitvoeren. Op basis van de plannen en de interviews maakt Rijkswaterstaat een (voorlopige) keuze voor de beoogd opdrachtnemer.

Onderbouwing

De beoogd opdrachtnemer geeft een verdere onderbouwing van zijn plannen en werkt die in detail uit. Ook laat hij zien hoe de beloofde resultaten tijdens de uitvoering worden gemeten en waargemaakt. Na het succesvol doorlopen van deze fase krijgt de beoogd opdrachtnemer de opdracht definitief toegekend.

Uitvoering

De opdrachtnemer meet tijdens de uitvoering zowel de prestaties van zichzelf als die van Rijkswaterstaat. Mede met behulp van de Wekelijkse Rapportage (WR) geeft de opdrachtnemer invulling aan risicomanagement en maakt transparant wat de prestaties zijn en waar bijsturing nodig is.

Doelstellingen

  • bereiken van de meeste waarde voor de beste prijs
  • optimaal benutten van de expertise van beide partijen
  • denken vanuit het gezamenlijk belang (win-win)
  • verminderen van risico’s door heldere planning
  • vereenvoudigen van besluitvorming en reductie van transacties

Wanneer gebruikt Rijkswaterstaat Best Value?

We zetten Best Value in voor ingenieursdiensten, Design & Construct- en prestatiecontracten wanneer er voldoende concurrentie op de markt is en de toepassing van de Best Value-aanpak lucratief is.

Vraag en antwoord

Meer informatie

Heeft u een vraag of opmerking over de Best Value aanpak? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Best Value-aanpak.