Marktconsultaties

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan de inbreng van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief betrekken ter voorbereiding van projecten. 

De kennis en ervaring vanuit de markt is namelijk van groot belang voor het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Wij gaan daarom graag in gesprek met marktpartijen.

Belangrijke contactmomenten

Marktconsultaties zijn belangrijke contactmomenten tussen de markt en Rijkswaterstaat. Het is een manier om met elkaar in gesprek te gaan over projecten en opgaven. En dat op verschillende momenten in het proces. Ook is het een manier om het fundament te leggen voor een goede samenwerking. Want voor ieder project geldt: samen kunnen we de opgave aan.

Doel marktconsultatie

Met de marktconsultatie heeft Rijkswaterstaat als doel zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken en meedoen. Een marktconsultatie maakt geen deel uit van een aanbesteding en is op basis van vrijwilligheid.

Het contact is er onder meer op gericht om het project aan te scherpen of te toetsen op haalbaarheid. Dat is niet het enige. Oplossingsrichtingen of ideeën verkennen, voorwaarden bespreken, risico’s doornemen of een specifiek vraagstuk behandelen zijn ook opties.

Meerdere vormen

Er zijn meerdere vormen voor Rijkswaterstaat om in contact met de markt te treden. Afhankelijk van de vraag en het moment in het proces wordt de vorm bepaald. Om stappen te kunnen zetten in het realiseren van de opgaven hebben marktpartijen en Rijkswaterstaat elkaar nodig. Een open en bewuste benadering van de markt hoort daar bij.

Meer informatie over marktconsultaties

Blijf op de hoogte van de marktconsultaties van Rijkswaterstaat via TenderNed.