Prestatiemeten

Rijkswaterstaat laat een groot deel van de werkzaamheden voor aanleg, beheer en onderhoud uitvoeren door de markt. Om de samenwerking met marktpartijen te verbeteren en te professionaliseren, organiseert Rijkswaterstaat iedere 3 maanden een evaluatie. Dit doen we met behulp van het instrument 'prestatiemeten'.

Niet vanuit de hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie 'de opdrachtnemer doet wat de opdrachtgever wil', maar 'als gelijken samenwerken' staat bij prestatiemeten centraal. Met deze aanpak beoordelen Rijkswaterstaat én de opdrachtnemer regelmatig de samenwerking tijdens het project. Door te evalueren en met elkaar in gesprek te gaan, willen we irritaties wegnemen en faalkosten verminderen.

Waarom moet ik prestatiemeten?

Een goede samenwerking voorkomt miscommunicatie. Door een prettig en regelmatig contact tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer, voorkom je dat je langs elkaar heen werkt en praat. Je merkt eerder risico’s en problemen en je kunt sneller bijsturen waar dat nodig is. Dit kan ook faalkosten voorkomen. Met prestatiemeten meten we hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer verloopt. De focus ligt bij deze beoordeling niet op contracteisen maar op houding en gedrag. Hoe gaan we met elkaar om tijdens de uitvoering van een project?

Waarom is prestatiemeten belangrijk?

Een goede samenwerking leidt tot beter resultaat. Daarom hebben Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemers als professionele partners het instrument prestatiemeten ontwikkeld. Prestatiemeten richt de aandacht niet op de harde contractafspraken, maar test juist de manier waarop we met elkaar samenwerken. Door over houding en gedrag te praten, verbetert de onderlinge communicatie en maken we van 2 kanten verwachtingen duidelijk. Dat zorgt voor een win-winsituatie: prestatiemeten leidt tot minder faalkosten. Ook beloont het opdrachtnemers die moeite doen voor een goede samenwerking.

Wanneer gebruiken we prestatiemeten?

Rijkswaterstaat past prestatiemeten breed toe binnen het inkoopdomein Grond-, Weg- en Waterbouw. Bij de volgende contracten passen we prestatiemeten toe:

Andere instrumenten

Met prestatiemeten beoordelen we de 'zachte' kant van de samenwerking. Voor andere onderdelen van het project zijn andere evaluatiemethoden beschikbaar, zoals Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Prestatiemeten past binnen de ambities van de Marktvisie. Deze is gericht op samenwerking en betere resultaten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra.

Onderliggende pagina