Op weg naar een vitale infrasector

Rijkswaterstaat en marktpartijen werken aan een brede transitie in de infrasector. Een sector die duurzaam, innovatief en financieel gezond is en waarin we de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten goed beheersen.

De inzet van de transitieaanpak is om in de sector beter samen te werken vanuit de expertise die in de hele keten aanwezig is, gericht op de opgave buiten. En een sector te creëren waarin meer ruimte is voor innoveren en leren, zodat de sector ook op de lange termijn kan blijven bijdragen aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland.

Plan van aanpak

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzochten McKinsey & Company in 2018-2019 of we de opgave om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden ook in de toekomst succesvol kunnen vervullen. Om dit te realiseren is een brede transitie nodig in de sector. Dat leidde tot de website Op weg naar een vitale infrasector.

Uitgangspunten

De kern van de aanpak is het experimenteren met nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. 

Zo wordt samen met de markt onder meer gewerkt aan nieuwe onderhoudscontracten, een 2-fasenaanpak en contractuele portfolioaanpak, verschillende dienstencontracten, een verbeterde inkoopplanning en aan de marktbenadering rond industriële automatisering en datagedreven asset management.

Leren en ontwikkelen is altijd een expliciet onderdeel van deze vernieuwingen. De resultaten van de verschillende experimenten analyseren we via een jaarlijkse monitor. 

Marktpartijen worden met een intensief consultatieproces betrokken bij deze monitoring. De weg naar een vitale infrasector is immers een gezamenlijk en structureel leerproces, waarvan de blijvende effecten in een periode van 5 tot 10 jaar zichtbaar worden.

Samenwerking centraal

De Taskforce Infra speelt een belangrijke rol als aanjager bij de uitwerking en implementatie van het plan van aanpak en het transitieprogramma. 

Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, NLDigital, Vereniging van Waterbouwers en Cumela geven met de samenwerking invulling aan de verandering die nodig is voor het realiseren van de opgave om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Gebaseerd op feiten, cijfers, kennis, ervaring en inzichten vanuit concrete projecten.

Werkgroepen

In de Taskforce zijn 8 werkgroepen actief. Deze werkgroepen werken elk aan gerichte voorstellen voor verandering en verbetering. Met deze manier van werken komen voorstellen tot stand met draagvlak binnen de markt en Rijkswaterstaat.

Blijf op de hoogte

Alle informatie over de aanpak naar de vitale infrasector is te vinden op de website van Vitale infrasector. Naast informatie over de aanleiding en achtergronden van de transitie, vindt u ook nieuws over de projecten en experimenten waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken.

Bekijk de website van vitale infrasector