Gebruik van grond, gebouwen en water

Voor de uitoefening van de primaire taken heeft Rijkswaterstaat gronden, gebouwen en water in eigendom en beheer. Ondernemers, organisaties of collega overheden kunnen hiervan ook gebruik maken om initiatieven te realiseren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • de organisatie van een evenement op het IJsselmeer of de Afsluitdijk
 • het huren of pachten van gronden langs snelwegen voor uw doelen
 • benutten van water voor de recreatievaart zoals een jachthaven of aanlegsteiger
 • een nieuwe bestemming zoals horeca, voor een leegstaande loods, oude sluis of vuurtoren

Er zijn standaardwerkwijzen voor hoe verzoeken tot gebruik van onze gronden, water en gebouwen behandeld worden. Hieronder leest u daar meer over. Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van onderstaand, gebruik dan het contactformulier Servicedesk Zakelijk.

Onroerend goed

Rijkswaterstaat verhuurt, verpacht of verkoopt grond niet rechtstreeks aan derden. Als Rijkswaterstaat grond wil verhuren, verpachten of verkopen dan gaat dat via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 1400, of via de website van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Ook voor informatie over panden die in het beheer zijn van het Rijksvastgoedbedrijf kunt u contact opnemen met het RVB. Voor informatie over panden die het RVB gaat verkopen kunt u terecht op de website van Biedboek.

Vergunning, ontheffing of meldingen rijkswegen

Op en rondom rijkswegen zijn beperkingengebieden aangewezen. Voor bepaalde activiteiten in deze beperkingengebieden voor wegen in beheer bij het Rijk moet een vergunning of ontheffing worden aangevraagd of een melding worden gedaan. Op de pagina Vergunning, ontheffing of meldingen rijkswegen leest u hoe dit kunt doen.

Vergunning aanvragen voor de activiteiten op vaarwegen

Dit betreft activiteiten op de vaarweg, waarvoor een vergunning nodig is op grond van de scheepvaartverkeerswetgeving. Voor de volgende activiteiten op de vaarweg is een vergunning nodig:

 • Evenementen, zoals zeil-, roei-, zwemwedstrijden, toertochten, snelwegen, duiken, tewaterlatingen, lasershows.
 • Proefvaarten, zoals een proefvaart met een schip in aanbouw, zonder de vereiste communicatie- en signaleringsmiddelen.
 • Vuurwerk
 • Bovenmaatse schepen, zoals een schip of samenstelling van schepen waarvan de afmetingen groter zijn dan is toegestaan.
 • Ligplaats te nemen op vaarwegen die in beheer zijn van het Rijk
 • Varend bunkeren. Dit is onder meer het varend afleveren van brandstof.
 • Bewaking en toezicht. Denk hierbij aan een in een haven stilliggend schip geladen met, of niet ontgast, van stoffen ADN 7.1.5.0 en 7.2.5.0.
 • Werkzaamheden

Niet alle vaarwegen zijn in beheer van Rijkswaterstaat. Aan welke voorwaarden u moet voldoen verschilt per beheerder. Het is hierom van belang dat u de aanvraag indient bij de juiste beheerder. Op onze pagina Vaarwegenoverzicht vindt u welke vaarwegen in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Vaarwegen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat worden vaak beheerd door de provincie, het waterschap of een gemeente. Alle informatie over de Scheepsvaartverkeerswet en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Scheepvaartverkeerswet vergunningen (SVW).

Contact

Met betrekking tot vergunningen is vaak raadzaam om eerst vooroverleg te hebben met Rijkswaterstaat. Neem hiervoor contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Heeft u geen internet en wilt u een vergunning aanvragen? Neem ook dan contact op met de Landelijke Informatielijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord. Gebruik voor vragen en suggesties het contactformulier Servicedesk Zakelijk.