Gebruik van grond, gebouwen en water

Voor de uitoefening van de primaire taken heeft Rijkswaterstaat gronden, gebouwen en water in eigendom en beheer. Ondernemers, organisaties of collega overheden kunnen hiervan ook gebruik maken om initiatieven te realiseren voor zover dat de taak van Rijkswaterstaat niet hindert.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • de organisatie van een evenement op het IJsselmeer of de Afsluitdijk
 • het huren of pachten van gronden langs snelwegen voor uw doelen
 • benutten van water voor de recreatievaart zoals een jachthaven of aanlegsteiger
 • een nieuwe bestemming, zoals horeca, voor een leegstaande loods, oude sluis of vuurtoren

Er zijn standaardwerkwijzen voor hoe verzoeken tot gebruik van onze gronden, water en gebouwen behandeld worden. Hieronder leest u daar meer over. Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van onderstaand, gebruik dan het contactformulier Servicedesk Zakelijk.

Uw verzoek wordt in de betreffende regio waar het perceel zich bevindt, beoordeeld.

Gezien het grote aantal aanvragen en de doorlooptijd die benodigd is bij Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf, moet u rekenen op een doorlooptijd van enkele maanden.

Onroerend goed

Rijkswaterstaat verhuurt, verpacht of verkoopt grond niet rechtstreeks aan derden. Als Rijkswaterstaat grond wil verhuren, verpachten of verkopen dan gaat dat via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 1400, of via de website van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Voor informatie over panden en gronden die het RVB gaat verhuren, verpachten of verkopen, kunt u terecht op de website van Biedboek.

Het RVB heeft eigen procedures voor het verhuren, verpachten of verkopen van staatsgronden. Uitgangspunt is dat een transactie tegen marktconforme voorwaarden plaatsvindt en dat de procedure openbaar en transparant is. Omdat de procedure openbaar is, kan iedereen inschrijven op een locatie. Het is geen garantie dat de initiatiefnemer ook daadwerkelijk de gebruiker wordt.

Voor het gebruik van percelen in eigendom van de Staat en voor activiteiten op die percelen waarvoor een vergunning of melding nodig is, heeft u 2 keer een akkoord nodig van de Staat. U heeft een vergunning nodig en u heeft een huur- of pachtovereenkomst nodig. Pas als u beide heeft ontvangen, kunt u daadwerkelijk het perceel betreden en uw activiteit uitvoeren.

Vergunning, ontheffing of meldingen rijkswegen

Op en rondom rijkswegen zijn beperkingengebieden aangewezen. Voor bepaalde activiteiten in deze beperkingengebieden voor wegen in beheer bij het Rijk moet een vergunning of ontheffing worden aangevraagd of een melding worden gedaan. Op de pagina Vergunning, ontheffing of meldingen rijkswegen leest u hoe dit kunt doen.

Vergunning aanvragen voor de activiteiten op vaarwegen

Dit betreft activiteiten op de vaarweg, waarvoor een vergunning nodig is op grond van de scheepvaartverkeerswetgeving. Voor de volgende activiteiten op de vaarweg is een vergunning nodig:

 • Evenementen, zoals zeil-, roei-, zwemwedstrijden, toertochten, duiken, tewaterlatingen, lasershows.
 • Proefvaarten, zoals een proefvaart met een schip in aanbouw, zonder de vereiste communicatie- en signaleringsmiddelen.
 • Vuurwerk
 • Bovenmaatse schepen, zoals een schip of samenstelling van schepen waarvan de afmetingen groter zijn dan is toegestaan.
 • Ligplaats te nemen op vaarwegen die in beheer zijn van het Rijk
 • Varend bunkeren. Dit is onder meer het varend afleveren van brandstof.
 • Bewaking en toezicht. Denk hierbij aan een in een haven stilliggend schip geladen met, of niet ontgast, van stoffen ADN 7.1.5.0 en 7.2.5.0.
 • Werkzaamheden

Niet alle vaarwegen zijn in beheer van Rijkswaterstaat. Aan welke voorwaarden u moet voldoen verschilt per beheerder. Het is hierom van belang dat u de aanvraag indient bij de juiste beheerder. Op onze pagina Vaarwegenoverzicht vindt u welke vaarwegen in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Vaarwegen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat worden vaak beheerd door de provincie, het waterschap of een gemeente. Alle informatie over de Scheepsvaartverkeerswet en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Scheepvaartverkeerswet vergunningen (SVW).

Contact

Met betrekking tot vergunningen is vaak raadzaam om eerst vooroverleg te hebben met Rijkswaterstaat. Neem hiervoor contact met ons op. Heeft u geen internet en wilt u een vergunning aanvragen? Neem ook dan contact op met de Landelijke Informatielijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

De Servicedesk Zakelijk zorgt ervoor dat iedere vraag en suggestie op de juiste plek binnen de organisatie terechtkomt en de vragen juist en snel worden beantwoord. Gebruik voor vragen en suggesties het contactformulier Servicedesk Zakelijk.