Werkwijze Informatievoorziening

De inkoop van het domein Informatievoorziening (IV) is belegd bij het Inkoopcentrum IV van de Centrale Informatievoorziening (CIV), een van de landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Het inkoopcentrum is de schakel tussen klant en markt bij de verwerving van IV-producten en diensten voor Rijkswaterstaat.

Bij IV-producten en -diensten gaat het om producten/diensten als:

  • het inwinnen, beheren en ontsluiten van gegevens
  • het ontwikkelen en beheren van applicaties
  • het bouwen en beheren van ICT-netwerken: denk aan servers, datacentra en glasvezel, maar ook aan wegkantstations en de besturingssystemen van tunnels en bruggen.

Doelgericht Digitaliseren

Het gebruik van data maakt de informatievoorziening steeds sneller. Gebruikers van onze infrastructuur verwachten actuele en klantgerichte data van Rijkswaterstaat. Ook rekenen ze op een soepele doorstroming zonder storingen. We willen gebruikers juist en snel informeren, meer rendement halen uit data en de infrastructuur beter beheren en onderhouden met behulp van ‘slimme informatievoorziening’, zoals sensoring.

De visie Doelgericht Digitaliseren als opvolger van de i-Strategie 2.0 beschrijft de ambitie van Rijkswaterstaat om in te zetten op ontwikkelingen in informatietechnologie, informatievoorziening, data en datatoepassingen. Niet alleen om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook om in staat te zijn nieuwe technologie op waarde te schatten en onze organisatie zo te ontwikkelen dat we daadwerkelijk gebruikmaken van nieuwe mogelijkheden.

Het optimaliseren van de inzet van onze menselijke capaciteiten en middelen is cruciaal om onze grote opgaven te realiseren. Digitalisering kan daarbij fundamentele oplossingen bieden. Door het omarmen van moderne technologieën kunnen we schaarse middelen efficiënter inzetten. Verder stelt doelgericht digitalisering ons in staat om met een aanpak van telkens kleine stappen doorlooptijden en complexe implementaties te versnellen en innovaties op te schalen naar werk in de praktijk.

De aanpak schetst niet alleen welke technologische maatregelen en digitale vaardigheden er nodig zijn, maar ook hoe we het proces moeten inrichten om effectief te digitaliseren en ons werk te verbinden met dat van onze opdrachtnemers, ketenpartners en gebruikers. Uiteindelijk willen we namelijk niet alleen in staat zijn om verschillende data – van binnen en buiten RWS – eenvoudig te combineren, maar ook voorspellende modellen kunnen generen om onze assets voorspelbaar te kunnen onderhouden.

Bekijk de paper Doelgericht Digitaliseren

Rijkswaterstaat beheert ruim 400 bedienbare kunstwerken. Tunnels, bruggen, sluizen, keringen, gemalen en stuwen. In al die kunstwerken zit informatietechnologie, waarmee we bijvoorbeeld installaties in tunnels aansturen, een brug veilig openen, en de kering op het juiste moment laten sluiten. Dit noemen we ook wel industriële automatisering. Rijkswaterstaat wil zijn netwerken en bedienbare kunstwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar houden. De wereld verandert en Rijkswaterstaat moet snel en flexibel kunnen inspelen op de digitalisering en maatschappelijke veranderingen. We gaan daarom zelf meer regie pakken en kennis in huis halen bij het ontwikkelen van industriële automatisering. Zo zijn we niet alleen een betere gesprekspartner voor onze opdrachtnemers, we verwachten ook onze kunstwerken efficiënter te beheren, te bedienen en te onderhouden. Door de unieke oplossingen in de industrie‘le automatisering van deze kunstwerken, wordt dat steeds moeilijker. Voor bediening, die steeds meer op afstand plaatsvindt, zijn deze unieke oplossingen ook onhandig. We willen overal op dezelfde manier kunnen bedienen. Rijkswaterstaat gaat daarom de complexiteit terugbrengen en werkt aan de uniformering van processen en standaardisering van onze systemen. Dit vraagt ook dat we op een andere manier gaan samenwerken in onze organisatie en met onze opdrachtnemers. De eerste standaarden ontwikkelen we voor tunnels en bruggen. Denk aan een standaard bedienwerkplek, standaard video- en audiovoorzieningen en standaard hard- en software voor de bediening. Ondertussen doen we ook ervaring op bij de renovatie van de Wantijbrug met de standaardisering van de bouwsteen voor bediening, besturing en bewaking. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren samen met zijn opdrachtnemers ontdekken hoe deze standaardisering en nieuwe manier van werken, kan worden vormgegeven. Zodat onze objecten veilig, beschikbaar en betrouwbaar blijven. Nu en in de toekomst.

Heeft u vragen over de IA-sourcingstrategie, neem dan contact met ons op via de servicedesk zakelijk.

Documenten