Rijkswaterstaat als opdrachtgever

Rijkswaterstaat is in verandering. De organisatie wordt kleiner en slagvaardiger. Waar het kan, gaan we meer samenwerken met andere overheden en marktpartijen.

Rijkswaterstaat wil een transparante organisatie zijn voor de markt. Daarom hanteren we de Gedragscode Publiek opdrachtgeverschap. In dit document staat beschreven hoe wij met onze opdrachtnemers willen omgaan.

Kennis van marktpartijen

Als professioneel opdrachtgever heeft Rijkswaterstaat oog voor de ontwikkelingen in de inkoopsegmenten en bij de marktpartijen. Marktkennis is belangrijk om de markt efficiƫnt te laten bijdragen aan publieksgericht netwerkmanagement.

Dialoog met de markt

Om het opdrachtgeverschap optimaal te vervullen gaat Rijkswaterstaat regelmatig met marktpartijen in gesprek. Wij hebben daarvoor een markt- en leveranciersbeleid, waarin wordt aangegeven hoe de communicatie met de markt verloopt. Zo geven we als opdrachtgever samen met onze opdrachtnemers invulling aan onze taken.

Waardering door de markt

We willen de creativiteit van de markt optimaal benutten en onze eigen organisatie voortdurend verbeteren. Dit gebeurt ook door de marktpartijen te vragen wat er beter kan. Jaarlijks vragen we onze opdrachtnemers welke aspecten van het opdrachtgeverschap nog aandacht behoeven.

Rijkswaterstaat in verandering

Met de Marktvisie zet Rijkswaterstaat in op verdere verandering. Lees meer over de veranderingen die Rijkswaterstaat ondergaat in de komende jaren.

Abonneer u op de nieuwsbrief Zakelijk