Samenwerking met andere overheden

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden diensten, projecten en goederen in. Elke overheid heeft hiervoor haar eigen specifieke inkoopstrategie, inkoopinstrumenten, contractvormen en werkwijze.

Met samenwerking en kennisdeling tussen overheden kunnen we professioneler en efficiënter werken, bureaucratie verminderen en geld besparen. Daarom heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om in de komende jaren nog intensiever met andere overheden samen te gaan werken.

Een versnipperde inkoop leidt niet altijd tot de meest voordelige aanbiedingen en deals. Ook marktpartijen, die veel voor verschillende overheden werken, hebben last van hogere transactiekosten door de verschillen in aanpak en werkwijze van die overheden. Dat is een extra motivatie om snel nog meer samenwerking tussen de overheden te realiseren.

Uniformering inkoop

Sinds 2004 werkt Rijkswaterstaat aan standaardisering en uniformering van contracten en inkoopinstrumenten in zijn eigen dienst. Deze aanpak is niet alleen goedkoper voor de overheid en de markt, maar levert ook innovatieve oplossingen en betere producten op.

Kennisuitwisseling

De inkoopinstrumenten die Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld en de ervaringen die we hiermee hebben opgedaan, zijn ook nuttig voor andere overheden. Rijkswaterstaat wil deze kennis delen en samen met andere overheden tot een meer uniforme aanpak naar de markt komen. Hiervoor maakt Rijkswaterstaat gebruik van het inkoopkennispunt Grond-, water- en wegenbouw (GWW), dat door PIANOo is geïnitieerd.

PIANOo

PIANOo, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is in 2005 opgericht om overheidsinkoop te professionaliseren. Hiervoor is een website ontwikkeld en organiseert PIANOo discussies, bijeenkomsten en congressen op inkoopgebied. Rijkswaterstaat steunt het initiatief van PIANOo.

Website Zakendoen met Rijkswaterstaat

Deze website heeft 2 doelgroepen: de markt en de andere overheden. Met Zakendoen met Rijkswaterstaat wil Rijkswaterstaat openheid verschaffen naar de markt en ten behoeve van andere overheden over haar wijze van inkoop.