Inkoopplanning, marktconsultaties en marktdagen

Rijkswaterstaat betrekt de markt graag bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten en processen. Marktpartijen kunnen helpen bij de uitvoering, maar ook bij de ontwikkeling van ideeën en mogelijke oplossingen.

Inkoopplanning

In de inkoopplanning staan de belangrijkste door Rijkswaterstaat voorgenomen werkzaamheden voor het komende jaar.

Marktconsultaties

De kennis en ervaring van marktpartijen zijn van groot belang voor Rijkswaterstaat. Daarom toetsen wij ideeën en mogelijke oplossingen in marktconsultaties. Hiermee krijgen we inzicht in de markt, oplossingsrichtingen en ideeën. Ook signaleren we mogelijke marktontwikkelingen.

Marktdagen

Rijkswaterstaat organiseert jaarlijks marktdagen om buiten de projectcontext in gesprek te gaan met opdrachtnemers. Tijdens deze dagen spreken we over de wisselwerking tussen het opdrachtgeverschap van Rijkswaterstaat en de relatie met opdrachtnemers. Speerpunten in de samenwerking worden benoemd, en de gespreksagenda voor het komende jaar bepaald.

Nieuwsbrief Zakelijk