Publiek-Private Samenwerking

Rijkswaterstaat doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Taken die Rijkswaterstaat traditioneel zelf uitvoerde, dragen we over aan de markt. 

Rijkswaterstaat schrijft voor hoe alles moet werken, maar laat het ontwerp en/of het bedenken van de oplossing over aan de markt. Een goede samenwerking tussen de overheid en de marktpartijen is daarom essentieel.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Voor een goede samenwerking zijn nieuwe contractvormen nodig. Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een van de mogelijke contractvormen tussen de overheid en de markt. Het is de meest verregaande vorm van samenwerking tussen de overheid en de markt. De regie van een project en het eindresultaat, zoals het onderhouden of aanleggen van een weg of een viaduct, blijft in handen van de overheid.

De uitvoering wordt zo veel mogelijk door marktpartijen gedaan. Soms is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, beheer en onderhoud en financiering van het project. Dit soort contracten kunnen een looptijd hebben van 20 of 30 jaar.

De uitvoering wordt uitbesteed. Rijkswaterstaat kan zo met minder mensen gelijke of betere kwaliteit leveren.

Voordelen van PPS

Rijkswaterstaat werkt steeds vaker met PPS. Rijkswaterstaat en de marktpartijen hebben hier allebei voordeel van:

  • PPS-projecten zijn vaak sneller afgerond. Mede hierdoor blijven ze vaker binnen het budget.
  • Met PPS worden de marktpartijen mede verantwoordelijk voor het hele proces, van begin tot eind. Ze weten waar ze aan toe zijn, denken mee over oplossingen en kunnen hun manier van werken zelf invullen.
  • Door bouw en beheer aan dezelfde partijen uit te besteden, blijven de bedenkers verantwoordelijk voor het gebruik en onderhoud op de lange termijn. De ideeën moeten dus ook gebruiksvriendelijk en duurzaam zijn.
  • De uitvoering wordt uitbesteed. Rijkswaterstaat kan zo met minder mensen gelijke of betere kwaliteit leveren.

Uitbesteden of niet?

Een aantal beheertaken, zoals vergunningverlening en verkeersmanagement, doet Rijkswaterstaat zelf. Voor andere taken wordt zorgvuldig afgewogen wat via een vorm van Publiek-Private Samenwerking kan worden uitbesteed en wat niet.

Voor werkzaamheden of projecten die wel uitbesteed kunnen worden, kijkt Rijkswaterstaat of het zinvol is marktpartijen in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken. Het uitbesteden aan de markt is namelijk niet altijd beter of goedkoper: de contracten bij PPS zijn vaak ingewikkeld. Ook kan het meer tijd en geld kosten om een project op die manier aan te besteden. De voordelen moeten dus opwegen tegen de nadelen.

Van uitvoeren naar regisseren

De nieuwe manier van werken vraagt een nieuwe aanpak van de betrokkenen. Marktpartijen krijgen andere taken en verantwoordelijkheden en moeten zich aanpassen. Dat geldt ook voor de medewerkers van Rijkswaterstaat. In plaats van uitvoerend werk, voeren de medewerkers van Rijkswaterstaat nu meer en meer de regie over projecten.

Voorbeelden van PPS-projecten