Stormvloedkeringen

Stormvloedkeringen

Stormvloedkeringen zijn beweegbare keringen in riviermondingen, waterwegen en zeearmen. Ze sluiten bij extreem hoogwater.

Hoe werkt een waterkering?

Nederland is een waterland. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden er hun weg naar zee. Dit maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we vaker te maken met hevige stormen, heftige regen en hoge waterstanden. Bescherming tegen hoogwater is en blijft daarom van levensbelang. Voor miljoenen Nederlanders en voor onze economie. Om Nederland te beschermen tegen overstromingen, heeft ons land in totaal ruim 3700 kilometer aan waterkeringen. Dit zijn natuurlijke keringen, zoals duinen, maar ook aangelegde keringen, zoals dijken, dammen en stormvloedkeringen. Zonder deze keringen zouden grote delen van Nederland onder water lopen. Een grote overstromingsdreiging in de kustgebieden en langs de grote meren komt van stormen. Stormen kunnen water opstuwen, waardoor er veel hogere waterstanden ontstaan. Het Watermanagementcentrum van Rijkswaterstaat monitort 24 uur per dag, zeven dagen in de week, of en wanneer er stormen kunnen ontstaan. En we waarschuwen waterbeheerders ruim van tevoren, zodat zij maatregelen kunnen nemen om overstromingen te voorkomen. Met kleurcodes geven we de kans op verwachte waterstanden aan. Van groen, waarbij er geen bijzonderheden worden verwacht, tot rood, waarbij een ernstige en uitzonderlijke situatie wordt verwacht. Bij bepaalde verwachte waterstanden sluiten we de keringen. Alle waterkeringen werken volgens hetzelfde principe: als het water te veel stijgt, sluit een kering. Bij een normaal waterpeil gaat de kering weer open. Rijkswaterstaat beheert de stormvloedkeringen. Dit zijn enorme, beweegbare waterkeringen die gebouwd zijn om hoge waterstanden tegen te houden. Daardoor worden de waterstanden in het gebied achter de stormvloedkering minder hoog, en hoeven de achterliggende dijken van de waterschappen ook minder hoog te zijn.ÊWe beheren er vijf: de Hollandsche IJsselkering, de Oosterscheldekering, de Hartelkering, de Maeslantkering en de Ramspolkering. Het zijn technisch vernuftige bouwwerken, die allemaal op een andere manier sluiten. De Oosterscheldekering heeft bijvoorbeeld schuiven die hoogwater kunnen tegenhouden. Met een druk op de knop gaan de schuiven van de kering dicht. De Maeslantkering heeft dokken die we bij een storm vol water laten lopen, waardoor de twee holle deuren van de kering gaan drijven en de Nieuwe Waterweg op kunnen draaien. Als de deuren elkaar genaderd zijn, lopen ze vol water, waardoor ze afzinken tot op de bodem. De stormvloedkering Ramspol heeft drie balgen Ð reuzeballonnen Ð die we bij sluiting volpompen met lucht en water. Rijkswaterstaat inspecteert en onderhoudt de stormvloedkeringen en zorgt ervoor dat ze aan de wettelijke veiligheidseisen blijven voldoen. Zo werken we, samen met waterschappen, provincies en gemeenten, aan een Nederland dat beschermd is tegen stormen en overstromingen, nu en in de toekomst. Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl

Rijkswaterstaat heeft 6 imposante stormvloedkeringen gebouwd om ons land te beschermen tegen hoogwater. Stijgt het water zodanig dat gevaar dreigt, dan sluiten de keringen. Zo krijgt het water geen kans via rivieren of zeearmen verder het land in te stromen. Onze stormvloedkeringen zijn hard nodig, want door klimaatverandering en een stijgende zeespiegel krijgen we steeds vaker te maken met (extreem) hoogwater.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt 6 stormvloedkeringen:

De eerste 5 stormvloedkeringen zijn onderdeel van de Deltawerken. Het beheer van de stormvloedkering Ramspol heeft Rijkswaterstaat op 1 juli 2014 overgenomen van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.

Wat doet Rijkswaterstaat tijdens storm? Lees hier meer over op de pagina Stormvloed.

Documenten