De Marktvisie

De Marktvisie

Samen werken aan een vitale en duurzame bouwsector: dat is de kern van de Marktvisie, die sinds 2016 door meer dan 1.600 mensen is ondertekend. We ontwikkelden deze visie samen met het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Techniek Nederland en Astrin.

Bekijk de Marktvisie

5 leidende principes Marktvisie

De Marktvisie beschrijft hoe Rijkswaterstaat en partners samenwerken. Dat zijn in- en externe ketenpartners, marktpartijen, overheden en kennisinstituten. Dit doen we vanuit de gezamenlijke opgaven, zakelijk en respectvol, met vakmanschap en trots. In ons werk passen we 5 leidende principes toe:

  • Kijk met trots en plezier naar de gezamenlijke opgave en draag dat ook uit (Human factors).
  • Leg in én voorafgaand aan de aanbesteding, het fundament voor een goede samenwerking en een succesvol project (Tenderen als fundament).
  • Baseer selectie- en gunningscriteria op de juiste kwaliteit tegen een reële prijs (EMVI 2.0).
  • (Er)ken elkaars belangen en risico’s en handel daarnaar (risico’s).
  • Zorg voor een doelmatige, rendabele en financierbare opgave voor alle betrokkenen (prijsvorming).

Waarom werken volgens de Marktvisie

Rijkswaterstaat is begonnen aan de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis: de komende jaren hebben meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en stuwen een grondige opknapbeurt, moet meer dan 1.100 km aan dijken worden versterkt en moeten 265 sluizen en gemalen worden aangepakt, verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Natuurlijk gaat het onderhoud van ons bestaande areaal ook gewoon door, én gaan we ons areaal verder uitbreiden. Opgaven die, op zichzelf al, groter zijn dan de vervangingsopgave.

Al deze werkzaamheden willen we met minder hinder, tegen een eerlijke prijs én op duurzame wijze realiseren. Dit kan alleen als we samenwerken. En dat is waar Marktvisie voor staat: samenwerken aan de gezamenlijke opgave, vanuit trots en vakmanschap, op een zakelijke en respectvolle manier. Er is een duidelijke beweging zichtbaar. Met de afspraken uit de Marktvisie in de hand, zijn we op een andere manier aan het samenwerken.

Op weg naar een vitale infra

De leidende principes uit de Marktvisie rond samenwerking gelden ook als uitgangspunt bij het transitietraject ‘Op weg naar een vitale infra’. In dit traject zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich de komende jaren in voor een brede transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Lees hier meer over de vitale infrasector.