Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Waarom

  • De Haringvlietsluizen (1970) vormen een harde barrière tussen zoet en zout water.
  • Hierdoor kunnen trekvissen zoals paling, zalm en zeeforel niet naar hun paaigebieden zwemmen die stroomopwaarts liggen of juist in zee.
  • Door de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier te zetten, kunnen trekvissen met het zoute water mee het Haringvliet op zwemmen.
  • We zorgen er daarnaast voor dat het water bij zoetwaterinnamepunten voor de landbouw en het drinkwater zoet blijft.

Meer doelen en resultaten

Hoe

de Haringvlietsluizen gaan bij vloed op een kier zodat trekvissen met het zoute water mee het Haringvliet op kunnen zwemmen

Heb ik last van de werkzaamheden?

U ondervindt geen hinder van de uitvoering van de maatregelen. We zorgen voor compenserende maatregelen bij het openen van de kieren. Daarnaast waarborgen we de veiligheid van het achterland.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2018 - 2028
Vanaf 2018 Stapsgewijs begin van de bediening volgens het Kierbesluit

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Onderzoeksprogramma Lerend implementeren

Rijkswaterstaat voert het Kierbesluit stapsgewijs in. Omdat er nog onzekerheden zijn, is het onderzoeksprogramma Lerend implementeren opgezet. Daarin worden vele praktijkonderzoeken uitgevoerd naar zoutverspreiding en het optimaliseren van de visintrek. Ook de ecologische effecten worden hierbij nauwgezet gemonitord, onder meer door zalmen van een zender te voorzien en te volgen. Deze kennis leidt tot een nieuwe bediening van de Haringvlietsluizen waarmee naast waterveiligheid en zoetwatervoorziening ook de natuur wordt bediend.

Video: Kierbesluit Haringvlietsluizen

De maatregelen voor het openzetten van de sluizen zijn vastgelegd in het Kierbesluit. Bekijk hier wat er komt kijken bij de uitvoering van dit project.

Nieuws