Haringvliet: Haringvlietsluizen op een kier

Waarom

  • De Haringvlietsluizen (1970) vormen een harde barrière tussen zoet en zout water.
  • Hierdoor kunnen trekvissen zoals paling, zalm en zeeforel niet naar hun paaigebieden zwemmen die stroomopwaarts liggen of juist in zee.
  • Door de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier te zetten, kunnen trekvissen met het zoute water mee het Haringvliet op zwemmen.
  • We zorgen er daarnaast voor dat het water bij zoetwaterinnamepunten voor de landbouw en het drinkwater zoet blijft.

Meer doelen en resultaten

Hoe

de Haringvlietsluizen gaan bij vloed op een kier zodat trekvissen met het zoute water mee het Haringvliet op kunnen zwemmen

Heb ik last van de werkzaamheden?

U ondervindt geen hinder van de uitvoering van de maatregelen. We zorgen voor compenserende maatregelen bij het openen van de kieren. Daarnaast waarborgen we de veiligheid van het achterland.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2018 - 2028
Vanaf 2018 Stapsgewijs begin van de bediening volgens het Kierbesluit

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Onderzoeksprogramma Lerend implementeren

We voeren het Kierbesluit stapsgewijs in. Omdat er nog onzekerheden zijn, is het onderzoeksprogramma Lerend implementeren opgezet. Daarin worden vele praktijkonderzoeken uitgevoerd naar zoutverspreiding en het optimaliseren van de visintrek. 

Ook de ecologische effecten worden hierbij nauwgezet gemonitord, onder meer door zalmen van een zender te voorzien en te volgen. Deze kennis leidt tot een nieuwe bediening van de Haringvlietsluizen waarmee naast waterveiligheid en zoetwatervoorziening ook de natuur wordt bediend.

Video: Kierbesluit Haringvlietsluizen

De maatregelen voor het openzetten van de sluizen zijn vastgelegd in het Kierbesluit. Bekijk hier wat er komt kijken bij de uitvoering van dit project.

ANIEL BALLA: We staan hier bij de Haringvlietsluizen. Nu staan we aan de rivierzijde en daar aan die kant zie je de zeezijde. De sluizen zijn dan de doorstroomopeningen tussen zee en rivier. VOICE-OVER: De Haringvlietsluizen beschermen Nederland tegen overstromingen en voeren gecontroleerd rivierwater af. Decennialang vormden ze niet alleen een harde barrière voor zout zeewater, maar ook voor trekvissen, zoals de aal, zalm en stekelbaars, die in onze rivieren willen opgroeien en zich hier voortplanten. Daar wilden we iets aan veranderen. Daarom zetten we sinds 2019 de sluisdeuren bij vloed op een kier. Miljoenen vissen van minstens 23 verschillende soorten zwommen inmiddels al met het zoute zeewater mee naar het Haringvliet. Om ons zoete drinkwater te beschermen kunnen we de sluisdeuren niet onbeperkt openzetten. De tijd die we hebben, willen we natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Daarom onderzoeken we of, waar en wanneer de meeste vissen door de sluisdeur zwemmen. Bij drie verschillende sluisdeuren vangen we daarom vissen met kruisnetten. Dit herhalen we enkele keren gedurende de vloedperiode. Zo komen we te weten bij welke sluisdeur en op welk moment het het drukst is. Om erachter te komen of de vissen daadwerkelijk door de kier zwemmen, vangen we ze ook in de dam weer op met netten. Als we de vissen hebben gevangen, tellen we ze niet alleen, we bekijken ook welke soorten het zijn. We voeren dit onderzoek in totaal zeven keer uit in het voorjaar, de periode waarin de meeste vissen naar binnen willen zwemmen. Op basis van onze eerste waarnemingen lijken de meeste vissen zich aan de zuidkant van de Haringvlietsluizen te verzamelen. Dit gaan we de komende jaren verder onderzoeken, om de meest optimale kieropening te kunnen bieden voor vissen. (De onderzoekers zijn op het water.) Naar binnen trekken is ook belangrijk omdat vissen als de aal of de elft, die van nature in de Maas en de Rijn voorkomen, die wil je massaal terugzien in deze rivieren. Dus dat is het eindbeeld waar je naartoe wilt werken. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op Rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Nieuws