A73: groot onderhoud Tunnel Swalmen en Roertunnel

A73: groot onderhoud Tunnel Swalmen en Roertunnel

Waarom

  • Tunnel Swalmen en de Roertunnel zijn in 2008 opengesteld voor verkeer en zijn toe aan groot onderhoud. Naast regulier onderhoud is ook een deel van de technische systemen toe aan vervanging.
  • Hiermee bereiden we ons tegelijkertijd voor op het vergroten van de doorrijdhoogte van de tunnels naar 4,7 m op langere termijn.
  • De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo (knooppunt Zaarderheiken) en de A2 bij Echt-Susteren (knooppunt Het Vonderen). Dagelijks maken bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnels.
  • Na de werkzaamheden zijn de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de Roertunnel en Tunnel Swalmen weer langdurig geborgd.

Hoe

vervangen asfalt (inclusief voegovergangen) en onderhoud betonconstructies tunnelbuizen

onderhouden en waar nodig vervangen van technische installaties, updaten software van de bedieningssystemen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder tijdens de renovatie in de zomer van 2023 is niet te voorkomen. We werken samen met de provincie Limburg, nabijgelegen gemeenten en Roermond Bereikbaar aan bereikbaarheidsmaatregelen. Zo doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer

Klaar: september 2023
Februari 2022 - 2027

Start contract instandhouding Roertunnel en Tunnel Swalmen (optionele verlenging 2 keer 2 jaar)

Februari 2022 – juni 2023

Ontwerpfase vervanging en renovatie

September 2023

Werkzaamheden gereed

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's