A73: groot onderhoud Tunnel Swalmen en Roertunnel

Waarom

  • Tunnel Swalmen en de Roertunnel zijn toe aan groot onderhoud.
  • Na de werkzaamheden zijn de tunnels weer langdurig betrouwbaar, open en veilig.
  • Hiermee bereiden we ons tegelijkertijd voor op het vergroten van de doorrijdhoogte naar 4,7 m.

Hoe

vervanging technische installaties zoals camera’s (CCTV), ventilatie, telefonie, verlichting, omroepinstallatie en verkeersystemen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder tijdens de renovatie is niet te voorkomen. We werken samen met de provincie Limburg, nabijgelegen gemeenten en Midden-Limburg Bereikbaar aan bereikbaarheidsmaatregelen. Zo doen we er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer over hinder en en maatregelen

We voeren in de zomer van 2024 onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en Tunnel Swalmen. Daardoor is de regio Roermond tijdelijk minder goed bereikbaar, en dat zorgt voor flinke vertragingen. Dus, rijd jij in de zomer van 2024 via de A73 in de regio Roermond? Wees voorbereid op extra reistijd.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook in onderstaande video.

Animatie onderhoudswerkzaamheden aan de Roertunnel en Tunnel Swalmen (A73)

: Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2024 onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en Tunnel Swalmen. Daardoor is de regio Roermond tijdelijk minder goed bereikbaar, en dat zorgt voor flinke vertragingen. De tunnels zijn inmiddels zo'n vijftien jaar oud en het is tijd voor een grote onderhoudsbeurt. Zo vervangen we onder meer de technische installaties. Deze zijn bijna aan het einde van hun levensduur. Het vervangen van deze systemen is nodig voor de veiligheid van de tunnels en de bereikbaarheid van de regio Roermond. Om ons werk goed uit te voeren moeten de tunnels deels of volledig dicht. Dat levert ernstige hinder op voor jou als weggebruiker. Zo zijn er wisselende afsluitingen met langdurige stremmingen van juli tot en met augustus. We kiezen daarbij bewust voor de zomerperiode, omdat er dan minder verkeer op de weg is. Eerst sluiten we de tunnels drie weken in noordelijke richting, van Maastricht naar Venlo. Daarna sluiten we de tunnels drie weken in zuidelijke richting, van Venlo naar Maastricht. Bovendien zijn de tunnels in deze periode ook enkele keren in beide richtingen dicht. Tijdens de afsluitingen is het mogelijk om gebruik te maken van omleidingsroutes. Wel adviseren we om, waar het kan, zo veel mogelijk thuis te werken en alternatief vervoer te gebruiken. Toch met de auto? Houd dan rekening met flinke vertragingen, of stel waar mogelijk je reis uit. Voor je gaat vertrekken, even je route checken. Kijk voor meer informatie op: rijkswaterstaat.nl/a73tunnels of middenlimburgbereikbaar.nl. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.) (Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/a73tunnels of middenlimburgbereikbaar.nl. Deze productie is een samenwerking van Rijkswaterstaat en de markt: A73 Tunnelrenovatie 2023-2024, Midden Limburg Bereikbaar, gemeente Roermond, Ballast Nedam en Croonwolter&dros | TBI. Copyright 2024.) LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT

Wanneer

Klaar: 2024
5 juli 21.00 - 10 juli 06.00 uur

Tunnels in beide richtingen dicht

26 juli 21.00 - 31 juli 06.00 uur

Tunnels in beide richtingen dicht

14 augustus 21.00 - 19 augustus 06.00 uur

Tunnels in beide richtingen dicht

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws