Bouwrichtlijnen infrastructuur

Bouwrichtlijnen infrastructuur

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Nederland. Bij de bouw van wegen, viaducten, tunnels en andere infrastructurele werken zijn daarom door Rijkswaterstaat verschillende richtlijnen en eisen ontwikkeld.

Op deze pagina maakt Rijkswaterstaat verschillende bouwrichtlijnen voor de markt beschikbaar.

Richtlijnen voor portalen en uithouders

Bekijk de richtlijnen voor ontwerp, contractvorming en hergebruik van portalen en uithouders (verkeerskundige draagconstructies, VDC's).

Richtlijnen voor kunstwerken

Met de invoering van de Eurocodes zijn de Richtlijnen voor het Ontwerpen van Betonnen Kunstwerken (ROBK) niet meer van toepassing. Daarvoor in de plaats komt: Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK).

Deze richtlijnen geven wijzigingen, aanvullingen en toelichtingen op de Eurocodes met Nationale Bijlagen voor de nieuwbouw alle kunstwerken die in opdracht van Rijkswaterstaat worden gerealiseerd. Tevens zijn overige richtlijnen voor het ontwerp van toepassing verklaard. De kunstwerken zijn onderverdeeld in 6 categorie├źn:

  • bruggen
  • tunnels
  • natte kunstwerken
  • beweegbare bruggen
  • geluidsschermen
  • verkeerskundige draagconstructies

In bijlagen A en B zijn Rijkswaterstaatrichtlijnen opgenomen die vanuit de ROK worden aangeroepen. De gebruikers van de ROK kunnen vragen of wijzigingsvoorstellen over de ROK insturen via het contactformulier ROK. Algemene vragen over de Eurocodes en Nationale Bijlagen worden zonder reactie terzijde gelegd.

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken

Met de invoering van de Eurocodes en de NEN 8700-serie is de Richtlijn Beoordeling Bestaande Kunstwerken (RBBK) niet meer van toepassing. Daarvoor in de plaats komt: Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK). Dit document bevat richtlijnen en aanvullende eisen voor de beoordeling van bestaande kunstwerken van Rijkswaterstaat. De RBK versie 1.1 is bedoeld voor stalen en betonnen viaducten en bruggen. De RBK zal verder worden uitgebreid naar meer categorie├źn Rijkswaterstaatkunstwerken zoals tunnels en natte kunstwerken.

De gebruikers van de RBK kunnen vragen of wijzigingsvoorstellen over de RBK insturen via het contactformulier RBK. Algemene vragen over het beoordelen van bestaande kunstwerken worden zonder reactie terzijde gelegd.

Veilig heien langs de (snel)weg

Hier vindt u de eisen voor funderingswerken langs auto(snel)wegen en infrastructurele werken met verhoogd veiligheidsrisico voor de publieke omgeving.

Documenten

Meer weten?

Voor vragen over de bouwrichtlijnen kunt u contact opnemen met Servicedesk Zakelijk.