Bouwrichtlijnen infrastructuur

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Nederland. Bij de bouw van wegen, viaducten, tunnels en andere infrastructurele werken zijn daarom door Rijkswaterstaat verschillende richtlijnen en eisen ontwikkeld.

Op deze pagina maakt Rijkswaterstaat verschillende bouwrichtlijnen voor de markt beschikbaar.

Richtlijnen voor portalen en uithouders

Bekijk de richtlijnen voor ontwerp, contractvorming en hergebruik van portalen en uithouders (verkeerskundige draagconstructies, VDC's).

Richtlijnen voor kunstwerken

In de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) staan eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw kunstwerk, zoals een brug, sluis of tunnel, moet voldoen.

De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande bouwwerken of als kunstwerken worden uitgebreid. De ROK bevat wijzigingen, aanvullingen en toelichtingen op de Eurocodes met Nationale Bijlagen voor de nieuwbouw van alle kunstwerken die in opdracht van Rijkswaterstaat worden gerealiseerd. 

De kunstwerken zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

  • brug
  • tunnel
  • nat kunstwerk
  • beweegbare brug
  • geluidsscherm
  • verkeerskundige draagconstructie 

De ROK is nu ook beschikbaar op de website van Rijkswaterstaat. Op deze website vindt u alle relevante informatie over de ROK. Door middel van zoekfuncties, kenmerken en navigatiemenu’s is de ROK beter doorzoekbaar gemaakt. Ook zijn op de website alle overige RTD’s te raadplegen.

Vragen of wijzigingsvoorstellen over de ROK zijn in te sturen via het contactformulier ROK. Algemene vragen over de Eurocodes en Nationale Bijlagen worden zonder reactie terzijde gelegd.

Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken

Met de invoering van de Eurocodes en de NEN 8700-serie is de Richtlijn Beoordeling Bestaande Kunstwerken (RBBK) niet meer van toepassing. Daarvoor in de plaats komt: Richtlijnen Beoordeling Kunstwerken (RBK). Dit document bevat richtlijnen en aanvullende eisen voor de beoordeling van bestaande kunstwerken van Rijkswaterstaat.

De RBK versie 1.1 is bedoeld voor stalen en betonnen viaducten en bruggen. De RBK zal verder worden uitgebreid naar meer categorieën Rijkswaterstaatkunstwerken zoals tunnels en natte kunstwerken.

De gebruikers van de RBK kunnen vragen of wijzigingsvoorstellen over de RBK insturen via het contactformulier RBK. Algemene vragen over het beoordelen van bestaande kunstwerken worden zonder reactie terzijde gelegd.

Veilig heien langs de (snel)weg

Hier vindt u de eisen voor funderingswerken langs auto(snel)wegen en infrastructurele werken met verhoogd veiligheidsrisico voor de publieke omgeving.

Documenten

Meer weten?

Voor vragen over de bouwrichtlijnen kunt u contact opnemen met Servicedesk Zakelijk.