Leggers

Leggers

Om Nederland te kunnen beschermen tegen hoogwater moeten rijkswaterstaatswerken als dijken, sluizen en vaarwegen aan bepaalde normen voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in zogenoemde leggers.

Legger rijkswaterstaatwerken

De Legger rijkswaterstaatswerken is een verzameling van kaarten waarop de normen voor rijkswaterstaatswerken staan beschreven. Bijvoorbeeld eisen voor de ligging, vorm, afmeting en constructie van deze objecten.

Vegetatielegger

De Vegetatielegger legt sinds 2014 vast welk type begroeiing langs rivieren is toegestaan. De legger komt onder andere van pas bij het creƫren van een goede doorstroming van het water in de uiterwaarden.

Rijkswaterstaat als beheerder

De legger is verplichtend naar Rijkswaterstaat als wettelijk beheerder. De inspectie Leefomgeving en Transport is de instantie die toezicht houdt op naleving van deze taken.

Het feit dat wij het wettelijk beheer hebben over de leggers, wil niet zeggen dat Rijkswaterstaat ook altijd het onderhoud ervan uitvoert. Dat is bijvoorbeeld het geval op terreinen van derden.

Overzicht leggers en vaststellingsbesluiten

We hebben een lijst samengesteld met links naar alle leggers en vaststellingsbesluiten van de onze primaire waterkeringen sinds 2009.