Leggers

Om Nederland te kunnen beschermen tegen hoogwater moeten rijkswaterstaatswerken als dijken, sluizen en vaarwegen aan bepaalde normen voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in zogenoemde leggers. Rijkswaterstaat heeft te maken met de Legger rijkswaterstaatwerken, de Vegetatielegger en de Legger primaire waterkeringen.

Legger rijkswaterstaatwerken

De Legger rijkswaterstaatswerken is een verzameling van kaarten waarop de normen voor rijkswaterstaatswerken staan beschreven.

Vegetatielegger

De Vegetatielegger legt vast welke begroeiing langs rivieren is toegestaan. Zo creƫren we bijvoorbeeld een goede doorstroming in de uiterwaarden.

Rijkswaterstaat als beheerder

De legger is verplichtend naar Rijkswaterstaat als wettelijk beheerder. De inspectie Leefomgeving en Transport is de instantie die toezicht houdt op naleving van deze taken.

Het feit dat wij het wettelijk beheer hebben over de leggers wil niet zeggen dat Rijkswaterstaat ook altijd het onderhoud ervan uitvoert. Dat is bijvoorbeeld het geval op terreinen van derden.