Stormvloedkering Ramspol

Stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer afsluit. Daarmee waarborgt de dam de veiligheid van het achterland.

In december 2002 is de stormvloedkering Ramspol geopend, toen nog in beheer van het waterschap Groot Salland (inmiddels samengegaan tot waterschap Drents Overijsselse Delta). Sinds 1 juli 2014 is het beheer en onderhoud in handen van Rijkswaterstaat.

De stormvloedkering Ramspol:

10 m

is de hoogte van de balgstuw wanneer hij met lucht is volgepompt

  • bestaat uit 3 balgen, elk 80 m lang
  • heeft een inhoud van 21 miljoen liter
  • sluit bij een waterpeil van NAP +0,50 m en een sterke noordwestenwind
  • testen we ieder jaar eenmaal

Zo werkt de kering

Titel: Stormvloedkering Ramspol We zien beelden van de zee, rivieren en meren. Ons lage land vecht al eeuwen tegen de constante dreiging van water. Water vanuit de woeste Noordzee, de grote binnenlandse rivieren en meren. Met vallen en opstaan hebben we ingenieuze manieren ontwikkeld om ons land te beschermen. Waaronder stormvloedkeringen die het water buiten de deur houden. De Balgstuw bij Ramspol is één van die stormvloedkeringen, uniek in zijn soort. We werken hier aan de waterveiligheid en we beschermen het achterland tegen uitzonderlijk hoog water. Daarnaast zorgen we voor de bereikbaarheid van de scheepvaart tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. We voeren jaarlijks een testsluiting uit zodat we klaarstaan voor het stormseizoen. En door goed onderhoud zorgen we ervoor dat de kering kan sluiten wanneer dit nodig is. De kering sluit zo’n 1 a 2 keer per jaar. Normaal gesproken ligt de balg op de bodem van het Ramsdiep. Als bij harde wind of storm, water vanuit het IJsselmeer het Ketelmeer op wordt gestuwd, en hoog water richting het Zwarte Meer begint te stromen, staat alles op scherp. Vanaf het moment dat de sensoren bij Ramspol een waterpeil van meer dan 50 cm boven NAP meten, volgt een spannende minuut. Blijft het peil 1 minuut lang boven de 50 cm, dan roept de computer volautomatisch de balgstuw in actie. Krachtige pompen worden ingeschakeld en de balgstuw, gemaakt van zeer zwaar rubberen doek, wordt opgeblazen. Het lijkt alsof er een reusachtige fietsband vanuit het water oprijst. Het scheepsverkeer wordt gestremd en langzaam komen de 3 immense balgen boven het water die de woeste golven uit het IJsselmeer een halt toeroepen. De Balgstuw is hoog genoeg om zware stormen te trotseren. Daarmee is de veiligheid gegarandeerd en het achterland beschermd tegen het water. Het eindscherm van Rijkswaterstaat verschijnt. Meer informatie? Kijk op: www.rijkswaterstaat.nl Een productie van Rijkswaterstaat, copyright 2022.

Wanneer gaat de kering dicht?

De stormvloedkering wordt gesloten, wanneer het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, gecombineerd met een sterke noordwestenwind en stroming landinwaarts. In een uur tijd wordt er 3.500.000 liter lucht en 3.500.000 liter water in de 3 ‘reuzeballonnen’ gepompt, waardoor de balgstuw de waterweg volledig blokkeert.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat beheert de Ramspolkering en zorgt voor het technisch onderhoud van de balgstuw. Daarnaast zorgen we voor een betrouwbare werking van de kering, waardoor er zo min mogelijk wateroverlast is voor de omgeving.

Bouw

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 115 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger.

Functioneringssluiting

Om er zeker van te zijn dat de stormvloedkering werkt als dat moet, vindt er eens per jaar een functioneringssluiting plaats op de eerste dinsdag in oktober. Vanaf de dijk heb je hier goed zicht op. De rest van het jaar ligt de balg in een speciale bak op de bodem van het water, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.