Zorgplicht voor de waterkeringen

Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel. Waterkeringen beschermen ons land tegen hoogwater. Samen met de waterschappen beheert Rijkswaterstaat deze keringen, die het water van de zee, de grote rivieren en grote meren zoals het IJsselmeer tegenhouden.

We toetsen 1x in de 12 jaar of de waterkeringen voldoen aan de normen volgens de Waterschapswet. Daarnaast zijn we verplicht om ervoor te zorgen dat de waterkeringen die niet voldoen, in 2050 wel aan de norm voldoen.

In de perioden tussen 2 beoordelingen (dat is dus maximaal 12 jaar) hebben we zorgplicht voor onze waterkeringen. Dat betekent dat we de waterkeringen goed moeten beheren en onderhouden.

Wat is zorgplicht?

In Nederland kennen we de Omgevingswet en de Waterschapswet. Deze verplichten beheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) om de waterkeringen goed te beheren en te onderhouden. Dit noemen we zorgplicht.

Beheerders moeten ook laten zien dat zij aan de zorgplicht voldoen. Daarom brengen ze jaarlijks een rapport uit (Veiligheidsrapportage) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over de uitvoering van de zorgplicht én de voortgang van de versterkingen uit de Beoordelingen.

Omdat delen van de keringen in beheer bij RWS zijn en delen bij de Waterschappen werken Rijkswaterstaat en de waterschappen samen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de uitvoering van deze wettelijke taak. Samen beschermen wij Nederland tegen hoogwater.

Voor welke keringen geldt de zorgplicht?

De zorgplicht geldt voor de primaire waterkeringen. Ook de stormvloedkeringen zijn primaire keringen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe hoog het water in uw buurt komt bij een overstroming? Op de website van Overstroom ik vindt u veel informatie over de hoogte van het water en de maatregelen die u (van tevoren) kunt nemen.