Zorgplicht voor de waterkeringen

Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel. Waterkeringen beschermen ons land tegen hoogwater. Vooral de keringen die grote wateren tegen moeten houden zijn belangrijk. Grote wateren zijn de Noordzee, de rivieren en grote meren als IJsselmeer en Markermeer.

In de Waterwet heten deze keringen primaire waterkeringen. Samen met de waterschappen beheert Rijkswaterstaat deze keringen. Dat wil zeggen: ze zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Wat is zorgplicht?

In Nederland kennen we de Waterwet. Deze wet verplicht beheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) om de waterkeringen goed te beheren en te onderhouden. Dit noemen we zorgplicht.

In de wet staat sinds 2017 ook dat beheerders moeten laten zien dat zij aan de zorgplicht voldoen. Daarom brengen ze jaarlijks een rapport uit (de rapportage zorgplicht primaire waterkeringen) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over de uitvoering van de zorgplicht.

Rijkswaterstaat werkt daarbij samen met de waterschappen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de uitvoering van deze wettelijke taak. Samen beschermen wij Nederland tegen hoogwater.

Voor welke keringen geldt de zorgplicht?

De zorgplicht geldt voor de primaire waterkeringen. Ook de stormvloedkeringen zijn primaire keringen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe hoog het water in uw buurt komt bij een overstroming? Op de website overstroomik.nl vindt u veel informatie over de hoogte van het water en de maatregelen die u (van tevoren) kunt nemen.