Dijken

Een dijk is een aangelegde verhoging die het achterliggende land beschermt tegen hoogwater en golven.

Soorten dijken

  • zeewaterkerende dijken
  • rivierwaterkerende dijken
  • binnenwaterkerende dijken

Bewaken en beschermen

Bij de watersnoodramp in 1953 bleek hoe belangrijk dijken zijn voor ons land. Rijkswaterstaat houdt de waterstanden daarom permanent in de gaten. Als er een risico is op een doorbraak, lichten wij de beheerders van de dijken in. Zij nemen vervolgens passende maatregelen.

Interessante feiten

  • De oudste dijken in Nederland dateren waarschijnlijk al uit de 11e eeuw.
  • In iedere provincie komt minstens 1 dijktype voor.
  • De bekende Afsluitdijk is geen dijk maar een dam. Een dijk scheidt het water van het land en een dam scheidt water van water.
  • Tot 2031 is €7,9 miljard beschikbaar om 1.500 km aan dijken op 300 plekken te versterken.

Zie ook

Onderliggende pagina's