Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis voor alle verkeersregels van de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen.

De Scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het water. De Svw regelt onder meer:

  • De veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer;
  • Het in stand houden en onderhouden van vaarwegen;
  • Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen;
  • Het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart.

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens.

Verkeersregels op het water

De verkeersregels op het water zijn terug te vinden in 6 scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en 1 voor de kustwateren. Deze reglementen bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en de betekenis van verkeerstekens.

Het verkeersreglement dat op een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren van toepassing is, is het Binnenvaartpolitiereglement. Daarnaast zijn er losse reglementen voor de Rijn, Waal en Lek, voor de Westerschelde, voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, voor de Gemeenschappelijke Maas en voor de Eemsmonding. Voor de inhoud van deze reglementen zie de links onderaan deze pagina.

Voor de kustwateren van Nederland geldt het Scheepvaartreglement Territoriale Zee. Op de pagina Vaarregels op de website Vaarweginformatie kunt u onder het kopje Downloads een kaart bekijken waarop te zien is welke reglementen gelden.

Vergunningen

Voor bepaalde activiteiten heeft u op grond van de verkeersreglementen een vergunning nodig. Denk hierbij aan een vergunning voor een evenement, werkzaamheden, bijzondere transporten of smart shipping. Meer informatie over de verschillende activiteiten waarvoor een vergunning vereist is en de wijze waarop u deze kunt aanvragen, vindt u op de pagina Vergunningen rijkswateren.

U kunt een vergunning voor een evenement, werkzaamheden, bijzonder transport of voor het mogen varen met afmetingen groter dan de maximale toegestane afmetingen, ook digitaal aanvragen.