Pleziervaart

In Nederland zijn er meer dan 500.000 recreatievaartuigen in gebruik. Een groot deel daarvan maakt gebruik van de rijksvaarwegen, zoals grote rivieren, kanalen en andere wateren. Veiligheid van de pleziervaart is daarom een belangrijk aandachtspunt voor Rijkswaterstaat.

Veilig varen op de rijksvaarwegen

Met mooi weer is het druk op het water. Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart kan voor spannende en onveilige situaties zorgen. Als u als recreatieschipper onze 5 tips voor veilig varen opvolgt, maakt u veilig en plezierig gebruik van de grotere wateren.

Vlot en veilig varen door de sluis

Voor recreatieschippers kan varen door sluizen spannend zijn. Niet iedereen kent de regels en weet waar zij op moeten letten. Met onze aanwijzingen komt u vlot en veilig door de sluis. Om de recreatievaart te helpen op drukke of complexe sluizen, zetten we in de zomer op een aantal sluizen stewards in.

Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatievaart

De hoofdvaarwegen worden, zeker in de zomerperiode, gebruikt door zowel de beroeps- als pleziervaart. Vanaf een groot schip zijn kleine vaartuigen vaak minder goed te zien. Ook gaan beroepsvaartuigen doorgaans sneller. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Om de veiligheid van de recreatievaart te vergroten leggen we, waar het kan, recreatiegeulen aan. Op de pagina Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatieschippers vindt u hier meer informatie over.

Varen doe je samen!

In het project 'Varen doe je samen!' werkt Rijkswaterstaat samen met partners om de veiligheid tussen pleziervaart en beroepsvaart te verbeteren. Dit doen we door beroepsschippers, recreatieschippers en roeiers bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water. Daarnaast signaleren we knelpunten op vaarwegen en bieden we veilige routes aan. Bezoek de website Varen doe je Samen!.