Afsluitdijk

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een dijk tussen Noord-Holland en Friesland. Het fungeert als waterkering. De dijk sluit letterlijk het IJsselmeer af van de Waddenzee. Daarmee heeft de Afsluitdijk een belangrijke taak om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Rijkswaterstaat beheert de dijk, die in totaal 32,5 km lang is.

Op 28 mei 1932 werd om 13.02 uur het laatste sluitgat in de Afsluitdijk, de Vlieter, gedicht. Vanaf dat moment kon de dijk de achterliggende kust beschermen tegen wateroverlast en overstromingen. Bovendien maakte de dijk grote inpolderingen mogelijk. Een jaar later werd de dijk opengesteld voor het wegverkeer.

Rijkswaterstaat beheert de dijk. Om de veiligheid van de steeds ouder wordende dijk ook in de toekomst te borgen, gaat Rijkswaterstaat de dijk versterken en de afvoercapaciteit van de Afsluitdijk vergroten door middel van het plaatsen van pompen en inbouw van extra spuimiddelen bij Den Oever. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de bescherming tegen hoogwater te combineren met andere initiatieven, plannen en wensen, zoals de opwekking van duurzame energie, de ontwikkeling van meer natuur en de regionale economie. Het project Afsluitdijk werkt hieraan. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Afsluitdijk.

De vele kanten van de Afsluitdijk

Nieuws

Meer nieuws